Subsidie voor gezonde projecten op werkvloer

Bedrijven die hun werknemers gezonder en langer aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Van projecten tot 20.000 euro kunnen ondernemingen de helft vergoed krijgen. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) stelt hiervoor 22 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds. „Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema”, aldus Klijnsma. „Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden.”

    • Novum