Excuses van PvdA-leider Samsom aan PvdA-fractievoorzitter Soest

Foto ANP / Phil Nijhuis

PvdA-leider Diederik Samsom heeft zijn excuses aangeboden aan Osman Suna, fractievoorzitter van de PvdA in Soest. Dat schrijft de lokale fractie van de PvdA op haar website.

In maart van dit jaar – kort voor de gemeenteraadsverkiezingen - leek PowNews aan te tonen dat Suna stemmen ronselde. PowNews toonde beelden van Suna in een moskee in Soest, waarin hij de aanwezigen opriep tot het meenemen van hun stempassen naar het ‘bestuur’. Een undercoverjournalist van PowNews bood Suna buiten de moskee vervolgens aan om op een later tijdstip de stempassen van niet-stemmende familieleden te overhandigen. Suna ging akkoord.

Samsom reageerde furieus op de uitzending: ‘rotte appel’ Suna moest ‘oprot…wegwezen’, aldus de PvdA-leider in EenVandaag. Suna belegde een persconferentie, en noemde de uitspraken van Samsom een ‘politieke lynchpartij’. Hij bleef aan als lokaal politicus, al trok hij zich terug als lijsttrekker in de aanloop naar de verkiezingen.

Het Openbaar Ministerie verrichte een oriënterend feitenonderzoek en kwam begin juni met zijn conclusie: er was geen sprake geweest van het stelselmatig werven van stempassen. Suna’s oproep in de moskee, aldus het OM, was bedoeld om de opkomst te vergroten. Het aanbod - buiten de moskee - om stempassen te overhandigen , ging uit van de PowNews-verslaggever en niet van Osman Suna, aldus het OM.

Suna eiste excuses van Diederik Samsom. De twee gingen met elkaar in gesprek, maar excuses van de PvdA-leider kwamen er niet.

Waarom nu pas? Geen duidelijkheid

Nu, ruim een maand later, biedt Samsom alsnog zijn excuses aan Suna aan. “Wat de beide heren betreft is de kous hiermee af”, aldus de PvdA van Soest donderdagmiddag. Samsom en Suna willen zich weer “vooral richten op de inhoud, ieder vanuit zijn eigen positie.”

Waarom Samsom alsnog zijn excuses maakt, een maand na de conclusies van het OM, wil hij niet zeggen. De PvdA-leider volstaat met een verwijzing naar het persbericht van de PvdA te Soest:

“Diederik Samsom heeft aangegeven, dat hij die gebeurtenissen voor de gemeenteraadsverkiezingen betreurt en zijn excuses naar Suna gemaakt, voor zijn uitlatingen op 12 maart 2014 bij de uitzending van EenVandaag.”

PvdA-voorzitter Hans Spekman vult aan:

“Suna is een integer, deugdelijk persoon, die al twaalf jaar actief is binnen de partij. Meerdere malen heb ik aangegeven dat ik Osman niet zou laten vallen als de uitslag van het onderzoek positief zou zijn. Gelukkig is dat het geval en zal Osman ook in de toekomst namens de PvdA in de politiek actief zijn.”

Beschuldigingen startten met mailtje

Uit een reconstructie vorige week in NRC (€) bleek dat de beschuldigingen van ronselen begonnen met een e-mail van een anonieme burger aan de PvdA in Soest. De anonymus vroeg zich af of de PvdA hem instructies wilde geven, hoe te stemmen per volmacht. Een PvdA-webmaster antwoordde toen dat hij slechts zijn handtekening hoefde te zetten op zijn stempas, de PvdA zou die wel ophalen.

De anonymus stuurde die reply-mail naar regionale en landelijke media en nodigde die uit om naar de moskee te komen: ook daar zou geronseld worden. PowNews hapte toe, zette een undercoverjournalist in, plaatste Suna via een omweg voor de tv-camera, en maakte een veelbekeken reportage. PvdA-voorzitter Spekman complimenteerde PowNews in diezelfde reportage met dit “goede, journalistieke werk”.

Spekman wil niet zeggen hoe hij terugkijkt op die opmerking. Hij verwijst naar bovenstaande uitspraak.

    • Ingmar Vriesema