Silicon Valley: waar zijn de vrouwen, Afro-Americans en Latino’s?

Foto Reuters

Silicon Valley is een mannenwereld, en die mannen zijn voornamelijk blank en Aziatisch. Dat blijkt uit cijfers over het aandeel vrouwen en minderheden bij een aantal grote techbedrijven in Silicon Valley, die zij na jarenlang verzet hebben gepubliceerd. Google maakte eind mei zijn ‘diversity report’ openbaar, kort daarop volgden LinkedIn, Yahoo en vorige week ook Facebook.

De cijfers bevestigen wat iedereen eigenlijk al dacht: vrouwen zijn ondervertegenwoordigd, met name in de hogere of technische functies; Afro-Amerikanen en latino’s vind je er nauwelijks.

Dat is een probleem, vinden deze bedrijven. Want zij maken producten die de hele wereld aanspreken, maar die wereld is slechts zeer beperkt aanwezig op de werkvloer. Hoe evenwichtiger het personeelsbestand, hoe beter dat is voor het bedrijf, blijkt uit onderzoek.

Bedrijven met werknemers met verschillende achtergronden voelen beter aan wat er in de samenleving speelt en kunnen daardoor een groter marktaandeel veroveren. Facebook kreeg bijvoorbeeld veel kritiek toen het foto’s van vrouwen die borstvoeding gaven verwijderde, maar niet optrad tegen vrouwonvriendelijke berichten op de site.

Aantal vrouwen ook in Nederland laag

Ook in Nederland is het aantal vrouwen in de techsector laag. VHTO, een landelijk expertisecentrum voor vrouwen en meisjes in beta en techniek, houdt cijfers bij van de branche. Slechts 10 procent van de IT’ers is een vrouw. Directeur Cocky Booij:

“In Nederland ligt het percentage zelfs nog lager dan in veel andere landen, waar het vaak rond de 35 procent schommelt. Al generaties lang werken vrouwen hier minder en dus zijn er ook minder voorbeelden en rolmodellen en kiezen vrouwen ook minder vaak voor zo’n beroep.”

Amerikaanse actiegroepen en journalisten proberen al jaren inzage te krijgen in deze diversiteitsrapporten die de bedrijven voor de federale overheid moeten opstellen. Maar tot nu toe hielden de meeste techbedrijven ze angstvallig geheim. Het gebrek aan vrouwen en minderheden is een gevoelig onderwerp.

Waarom zijn de techbedrijven nu opeens wél open over de diversiteit onder hun personeel, of liever, het gebrek daaraan? Belangrijk is dat de publieke druk verder is toegenomen. Zo voerde de bekende predikant en burgerrechtenactivist Jesse Jackson de afgelopen maanden intensief campagne voor meer diversiteit bij techbedrijven. Hij ging naar de aandeelhoudersvergaderingen van onder meer Google, Apple, Facebook en Twitter en drong aan op publicatie van de diversiteitsrapporten.

Ook binnen de techbedrijven zelf is diversiteit een belangrijker thema geworden. Sheryl Sandberg, operationeel directeur van Facebook, ontpopte zich met haar vorig jaar gepubliceerde boek ‘Lean In‘ als een fervent voorvechter voor meer vrouwen in het bedrijfsleven. Nadat Google zijn diversiteitsrapporten had gepubliceerd, konden Facebook en andere bedrijven niet achterblijven.

Meer diversiteit = meer winst

Een laatste reden is dat een groeiend aantal wetenschappelijke studies laat zien dat diversiteit de bedrijfsresultaten ten goede komt. Terry Morreale van het Amerikaanse National Center for Women & Information Technology:

“Teams waarin evenveel mannen als vrouwen zitten experimenteren meer en gaan efficiënter te werk. Onder de juiste omstandigheden blijken groepen met veel diversiteit beter in staat tot het oplossen van complexe problemen. En meer vrouwen en minderheden in een bedrijf kunnen leiden tot een grotere omzet, meer klanten en een hogere winst.”

Freada Kapor Klein van de actiegroep Kapor Center for Social Impact noemt de recente aandacht voor diversiteit in Silicon Valley een “aardverschuiving”. Maar Terry Morreale is kritischer. Ze wijst erop dat niet alle techbedrijven meegaan in de nieuwe golf van openbaarheid. Apple, Oracle, Microsoft, eBay bijvoorbeeld niet. “Maar de discussie wordt nu in ieder geval openlijk gevoerd.”

    • Eva de Valk & Oscar Vermeer