Senaat stemt in met Wmo

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met hervormingen in de langdurige zorg. Gemeenten worden vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de zorg van thuiswonende ouderen en gehandicapten. Van de aanwezige senatoren stemden 37 voor en 36 tegen. De Eerste Kamer debatteerde gisteren en maandag over wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De hervormingen zijn erop gericht dat mensen langer thuis wonen door familie en vrienden in te schakelen. De verschuiving van de zorgtaken naar gemeenten gaat samen met bezuinigingen. Het kabinet heeft maandag 75 miljoen euro toegezegd voor mensen die thuiszorg nodig hebben, maar niet kunnen betalen. Hierdoor zouden ruim 10.000 banen in de sector kunnen blijven, zegt het kabinet.

    • Novum