Senaat stemt in met WMO naar gemeente

De zorg voor thuiswonende ouderen en gehandicapten is definitief vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van gemeenten. Gisteren stemde de Eerste Kamer met nipte meerderheid in met de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), waarin dit wordt geregeld. Het is de derde grote decentralisatiemaatregel van dit kabinet, na de jeugdzorg en de zorg voor jonggehandicapten. Het kabinet vraagt gemeenten ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen. De overheveling van de langdurige zorg van de AWBZ naar de gemeenten gaat gepaard met een bezuiniging van 2,3 miljard euro. Oppositiepartijen en experts waarschuwen dat gemeenten te weinig geld en tijd hebben voor de grote operatie. CDA-senator Flierman zei gisteren dat zijn partij zich „niet vrij” voelde voor te stemmen. (NRC)