Britse schrijver ziet inkomen er flink op achteruit gaan

Het inkomen van professionele schrijvers in Groot-Brittannië is de afgelopen acht jaar met 29 procent gedaald.

Dat schrijft Boekblad naar aanleiding van een onderzoek van de The Authors’ Licensing & Collection Society (ALCS) onder 2.454 Britse auteurs.

“Professionele auteurs, gedefinieerd als schrijvers die het grootste deel van hun tijd aan schrijven besteden, verdienen 11.000 pond per jaar. In 2005, de vorige keer dat onderzoek is verricht naar auteursinkomens, was dat nog 12.330 pond. Rekening houdend met inflatie zouden schrijvers nu 15.450 pond moeten verdienen om hun koopkracht op hetzelfde peil te houden. Ter vergelijking: het minimuminkomen van een eenpersoons-huishouden in Groot-Brittannië is 16.850 pond.”

Omdat ook de Britse parttimeschrijvers  er sterk op achteruit gingen, luidt de ALCS de noodklok. Directeur Owen Atkinson noemde de uitkomsten in een persbericht ‘schokkend’.

Boekblad deed tevens navraag naar de situatie onder Nederlandse auteurs. Volgens Janne Rijkers, secretaris van de Vereniging van Letterkundigen,  is ook het inkomen van Nederlandse schrijvers aan terugval onderhevig, alhoewel zij deze uitspraak niet op een grootschalig onderzoek baseert, zoals in Groot-Brittannië, maar “op basis van contacten met de achterban en onderzoeken in beperktere vorm”. Rijkers voegt toe: “Dat geldt overigens niet alleen voor literaire auteurs, maar ook voor scenaristen, journalisten en theaterauteurs.”

“Ons laatste uitgebreide onderzoek dateert van 2005/6, toen het gemiddelde inkomen op 18.000 tot 19.000 euro lag – waarbij de 1612 ondervraagde auteurs gemiddeld 19 uur per week aan schrijven besteedden. Daarbij is een goede vergelijking met Engeland onmogelijk – gezien het voor auteurs voordelige beurzensysteem in Nederland. Ook ontbreekt tot op heden in Nederland een partij als Amazon die in Engeland de uitgevers uitknijpt, waardoor ook auteurs delen in de schade die zij oplopen.”

    • Sebastiaan Kort