Pas op met fuseren van ziekenhuizen

Samengaan van ziekenhuizen? Verhoogt de kosten, meent

de NYT in een commentaar.

Achteraf ziet het ernaar uit dat de deelstaat Massachusetts een grote fout maakte toen het de twee duurste en meest prestigieuze ziekenhuizen liet fuseren in een enkel systeem dat bekend als Partners HealthCare.

Onderzoeken van de openbare aanklager hebben gedocumenteerd dat de fusie aan de ziekenhuizen een enorme marktmacht gaf en de zorgkosten in het gebied van Boston heeft opgedreven door hoge vergoedingen te vragen van verzekeraars die geen verband hielden met de kwaliteit of de complexiteit van de geleverde zorg.

De ervaring in Massachussets moet een waarschuwing zijn aan andere deelstaten voor de risico’s van grote ziekenhuisfusies en de beperkingen van antikartelwetgeving als middel om een machtig markt-dominantiesysteem te breken als het zich eenmaal heeft gevestigd.

Een doel van de fusie in 1994 was om het onmogelijk te maken dat verzekeringsmaatschappijen lagere prijzen konden vragen van een ziekenhuis door te dreigen dat ze dan de patiënten naar een ander ziekenhuis zouden sturen. Na de fusie moesten de verzekeraars allebei de ziekenhuizen nemen of geen.

[...] De les voor andere deelstaten die te maken hebben met een golf van ziekenhuisfusies is om veel zorgvuldiger te kijken naar de mogelijke gevolgen dan Massachusetts 20 jaar geleden had gedaan. Fusies zijn heel moeilijk achteraf ongedaan te maken.