‘Surinamers en Antillianen drie keer zo vaak werkloos’

Beweert de VN-werkgroep die onderzoek deed naar Zwarte Piet

illustratie ruiter janssen

De aanleiding

Zwarte Piet is racistisch, zegt de VN-werkgroep voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. En het zwart geschminkte hulpje van Sinterklaas is nog maar één voorbeeld van discriminatie in Nederland. In ons land worden mensen nog steeds soms achtergesteld op basis van hun huidskleur, zei de voorzitter van de VN-werkgroep, prof. Mireille Fanon- Mendes-France, zaterdag in de Volkskrant. „Surinamers en Antillianen zijn drie keer vaker werkloos dan autochtone Nederlanders”, noemde ze als voorbeeld. Ook stelde ze dat uitzendbureaus „discrimineren bij hun selectie” van werknemers. We checken of Surinamers en Antillianen écht drie keer zo vaak werkloos zijn.

Waar is het op gebaseerd?

De bewering dat ‘niet-westerse migranten’ drie keer vaker werkloos zijn, lezen we terug in het onlangs verschenen Jaarrapport Integratie 2013 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Hieruit blijkt dat 5 procent van de autochtone beroepsbevolking zonder baan zit. Onder Nederlanders van Surinaamse komaf is dit 14 procent en bij Antilliaanse Nederlanders 16 procent. Ongeveer drie keer zo veel dus, zou je zeggen.

En, klopt het?

Ware het niet dat het om verouderde gegevens gaat. Het rapport baseert zich op werkloosheidspercentages uit 2012. Maar we zijn intussen twee jaar verder.

In het eerste kwartaal van 2014 was 7,2 procent van de autochtone beroepsbevolking werkloos, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De werkloosheid onder Surinaamse Nederlanders is toegenomen naar 17,3 procent. En van de Antilliaanse Nederlanders is nu 21,8 procent werkloos.

Dat Surinamers en Antillianen drie keer vaker werkloos zijn, klopt nu dus niet meer. Surinamers zijn om precies te zijn 2,4 keer vaker werkloos dan autochtonen, niet drie keer.

Dan komen we op het tweede punt, namelijk de suggestie van de VN-werkgroep dat de hoge werkloosheid te maken zou hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt. Het SCP deed uitvoerig

onderzoek naar de hoge werkloosheid onder allochtonen. Dit zou verschillende oorzaken hebben. Migranten zijn gemiddeld lager opgeleid en zouden „minder intensief en minder effectief” zoeken naar banen. Bij Antillianen speelt vooral mee dat relatief veel jongeren voortijdig hun school verlaten zonder diploma. Discriminatie noemt het SCP óók als een van de redenen van de hoge werkloosheid onder migranten. Het effect daarvan is groter in economisch slechte tijden, schrijven de onderzoekers.

Conclusie

Volgens de VN-werkgroep die de Zwarte Piet-traditie onderzocht, is discriminatie nog altijd een probleem in Nederland. Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zijn drie keer vaker werkloos dan autochtone Nederlanders, zei de voorzitter van de werkgroep. Die bewering klopt voor de helft: Antillianen zijn wel drie keer zo vaak werkloos, Surinamers niet. Wij beoordelen de stelling als grotendeels waar.

    • Andreas Kouwenhoven