Als de CEO 65 is, gaat het bedrijf in de verkoop

Niet 61 of 67, maar als de CEO 65 wordt, is de kans het grootst dat het bedrijf wordt verkocht of fuseert. Uit onderzoek van Stanford blijkt dat bedrijven waar de CEO 65 is, bekend staan als overnamekandidaten. En die oudere CEO’s beslissen eerder in het voordeel van de aandeelhouder.

Foto EPA / Kerim Okten

Niet 61 of 67, maar als de CEO 65 wordt, is de kans het grootst dat het bedrijf wordt verkocht of fuseert. Uit onderzoek van Stanford University blijkt dat bedrijven waar de CEO 65 is, bekend staan als overnamekandidaten. En die oudere CEO’s beslissen eerder in het voordeel van de aandeelhouder.

Volgens onderzoek (pdf) van Dirk Jenter, universitair hoofddocent financiële markten, hebben bedrijven met een 65-jarige CEO 40 procent meer kans te worden overgenomen dan bedrijven met een 63-jarige CEO.

Jenter ontdekte dat de 65-jarige CEO’s geen slechte deals sloten. Ze werden wel vaker benaderd door investeerders en bedrijven op overnamepad. Jenter zegt daarover:

“Ik heb hier met zakenbankiers over gesproken en zij zeggen dat het voor de hand ligt om te denken aan pensioengerechtigde drijfveren. Ze kijken naar een jongere CEO en besluiten dat de overname een vervelend gevecht op kan leveren.”

Jongere CEO’s hechten te veel aan positie

Jongere CEO’s zouden volgens de onderzoeker minder geneigd zijn om hun bedrijf, en dus hun baan, uit handen te geven. Veel CEO’s hebben moeite een vergelijkbare positie terug te krijgen zodra ze een bedrijf verkopen. Ze zijn dan meer met eigen belangen bezig dan met het belang van het bedrijf.

De pensioengerechtigde leeftijd is voor 65-jarige CEO’s het moment om te beslissen over doorgaan of stoppen. Ze maken volgens Jenter in die fase een rationelere beslissing om het bedrijf te verkopen dan de jongere CEO’s.

Hij stelt dan ook voor om de gouden parachute (de financiële compensatie voor de CEO als het bedrijf wordt verkocht) variabel te maken. Hoog voor de jonge leider en lager voor de toekomstige pensionado.

    • Alex van der Hulst