Weer fraude aan UvA met toetsen

Handig, maar ook fraudegevoelig. Voor de tweede keer in korte tijd heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) te maken gekregen met de keerzijde van het afnemen van digitale toetsen.

Dinsdag werd bekend dat eerstejaarsstudenten bij de opleiding psychologie hebben gefraudeerd met toetsen van het vak testtheorie en praktijk. Het ging om vier toetsen die thuis mochten worden gemaakt terwijl het vak nog liep. Om te voorkomen dat studenten antwoorden van elkaar zouden overnemen, waren er van elke toets meer versies gemaakt.

Studenten verzamelden echter alle antwoorden en deelden die op Facebook. De examencommissie van de faculteit heeft besloten alle resultaten van de toetsen, die voor een klein deel meetelden voor het eindcijfer van het vak, ongeldig te verklaren.

In april maakte de UvA al bekend dat eerstejaarsstudenten economie hadden gefraudeerd bij een digitaal examen. Ze openden twee browsers tegelijk en achterhaalden de goede antwoorden door in de ene de toets te maken, waarna het programma de correcte oplossingen gaf. Daarna maakten ze in de andere browser de toets opnieuw en verzonden die naar de docent.

Bij de UvA bestaat grote irritatie over het gedrag van de studenten. „We bieden deze tussentijdse toetsen aan om studenten inzicht te verschaffen in hun kennis van de stof”, zegt onderwijsdirecteur psychologie Klaas Visser. „Zo willen we het beste uit onze studenten halen. Maar als ze dan de antwoorden online zetten, doen we al die moeite dus voor joker. Ik snap hier niets van. In het echte leven is er ook geen Facebookpagina met de juiste antwoorden. Gelukkig heb ik ook veel reacties gekregen van studenten die er net zo van balen als ik.”

Niet alle universiteiten zijn zo ver met digitaal toetsen als de UvA. Op de universiteiten waar het gebeurt, worden voldoende maatregelen genomen om fraude tegen te gaan, aldus diverse woordvoerders.

Bij de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld worden in het eerste jaar van de opleiding economie tussentijdse toetsen afgenomen die bonuspunten opleveren. „Deze toetsen worden afgenomen in het computerlab, onder toezicht van een tutor”, zo zegt een woordvoerder.

Maastricht denkt erover bij meer opleidingen digitale toetsen in te voeren. De fraude bij de UvA is, volgens de woordvoerder, „zeker aanleiding om nog zorgvuldiger naar fraudepreventie te kijken”.