Nederlands alternatief voor vervuilende mijnen in China

In China worden hele provincies vergiftigd voor de winning van zeldzame aardmetalen. Vorige week zat onze Friends of the Earth collega Natalie Lowrey dagen vast in Maleisië na protesten tegen diezelfde grondstoffen. Ook daar wint geld verdienen het van milieu en volksgezondheid.

Veel vervuilingsellende is te voorkomen. Het recyclen van elektronica bijvoorbeeld, maakt veel mijnbouw overbodig. Het door de Europese Commissie gelanceerde ‘Circulaire Economie Pakket’ biedt een kans, maar het plan schiet helaas tekort.

De EU-doelstellingen zijn op zich goed: 70 procent van ons huishoudelijk afval moet worden gerecycled. De commissie negeert echter de waardevolle metalen die in afvalverbrandingsovens blijven eindigen. Het aanpakken van juist die afvalstromen heeft voor zowel milieu als economie een enorm effect.

De productie van een kilo goud levert veel meer milieuschade op dan de productie van een kilo glas of plastic. Op dit moment loont grootschalige elektronicarecycling nauwelijks. Er zijn investeringen in recyclingfabrieken en inzamelingssystemen voor nodig. Ook in productontwikkeling is een hele andere manier van denken nodig. Een product dat kan worden gerepareerd, ge-upgrade en opnieuw gebruikt, zit anders in elkaar dan het huidige wegwerpgoed.

De belastingherziening waarover PvdA en VVD onderhandelen, kan de kringloopeconomie vaart geven. Grondstofgebruik zou zwaarder moeten worden belast, investeringen in productontwikkeling en recycling moeten worden gestimuleerd.

Het recyclingsplan is meer van hetzelfde, we hebben een omwenteling nodig. Als Europa vandaag de lijnen uitzet, kunnen we er de komende decennia ons voordeel mee doen.

Recycling maakt onze economie sterker en minder afhankelijk van import. We nemen zo het heft in eigen hand en voorkomen mijnbouw- en milieurampen aan de andere kant van de wereld.

PvdA

Leden, houd uw hoofd koel

Bij de PvdA hebben wij een traditie van onnodige zelfkastijding. Voormalig partijvoorzitter en senator Ruud Koole spreekt in NRC van een crisis. Vervolgens komt partijlid Sander Terphuis tot slechts één conclusie: er is een revolte nodig en er moeten waarschijnlijk koppen rollen. Het weggeven van ‘principiële zaken’ als WW-verkorting, bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking en versoepeling van het ontslagrecht worden als argument genoemd.

Beste leden, laat u niet gek maken. Als de PvdA had besloten langs de zijlijn te staan, was de ingreep veel drastischer geweest. Wij hebben, zoals we dat vaak hebben gedaan, in moeilijke tijden onze verantwoordelijkheid genomen. Wees tussentijds niet bang voor de teleurgestelde kiezer, maar leg uit waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt.

We moeten niet de illusie hebben dat we ons volledige verkiezingsprogramma hadden kunnen binnenhalen in de onderhandelingen met de VVD. Doet regeringsverantwoordelijkheid nemen in moeilijke tijden electoraal pijn? Ja. Dienen we vervolgens paardenmiddelen als remedie te gebruiken? Nee.

Amiran Yaghout

Vergrijzing

Grenzeloze bezuinigingen

Op de voorpagina van NRC constateert het CPB dat „de kosten van de vergrijzing voor het eerst hanteerbaar” worden. Met deze misleidende terminologie kan je gemakkelijk complimenten uitdelen. Eerlijker en meer to the point zou zijn geweest als de term grenzeloze bezuinigingen, of beter nog, onvrijwillig uitkleden van de zorg was gebruikt.

Lida Wels