...maar de voorzitter is ’m al gesmeerd

Dat geldt niet voor Hans Rijnierse, de president-commissaris van Estro. Hij kon de druk niet aan. Een maand geleden gaf Rijnierse zijn zetel als voorzitter van de raad van commissarissen op – met in het vooruitzicht een faillissement en een noodsituatie voor tienduizenden ouders die om een doorstart smeken. Wie houdt er in zo’n noodsituatie dan nog toezicht op de raad van bestuur, een gremium dat directieleden de afgelopen jaren ook zag komen en zag gaan? Een kapitein verlaat zijn zinkende schip niet. Maar waar een kapitein van een cruiseschip hiervoor misschien vervolgd zou worden, geldt voor Rijnierse het omgekeerde: de kans dat hij nu nog fouten maakt en daardoor aansprakelijk kan worden gesteld is met zijn vertrek uit deze rommelige situatie zienderogen geslonken.

De slimste bestuurders zagen het nóg wat eerder aankomen. Niek Jan van Kesteren, directeur VNO-NCW en volgens sommigen de beste lobbyist van Den Haag, was ook commissaris bij de kinderopvangclub. Hij trad op 31 december 2011 al terug.