Wil je ze iets leren als universiteit, gaan ze frauderen via Facebook

Opnieuw is op de UvA fraude vastgesteld bij een digitale toets. De onderwijsdirecteur „baalt enorm”.

Handig, maar ook fraudegevoelig. Voor de tweede keer in korte tijd heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) te maken gekregen met de keerzijde van het afnemen van digitale toetsen.

Dinsdag werd bekend dat eerstejaarsstudenten bij de opleiding psychologie hebben gefraudeerd met toetsen van het vak testtheorie en praktijk. Het ging om vier toetsen die thuis mochten worden gemaakt terwijl het vak nog liep. Om te voorkomen dat studenten antwoorden van elkaar zouden overnemen, waren er van elke toets meer versies gemaakt. Studenten verzamelden echter alle antwoorden en deelden die op Facebook. De examencommissie van de faculteit heeft besloten alle resultaten van de toetsen, die voor een klein deel meetelden voor het eindcijfer van het vak, ongeldig te verklaren.

In april maakte de UvA al bekend dat eerstejaars economie hadden gefraudeerd bij een digitaal examen. Ze openden twee browsers tegelijk en achterhaalden de goede antwoorden door in de ene de toets te maken, waarna het programma de correcte oplossingen gaf. Daarna maakten ze in de andere browser de toets opnieuw en verzonden die naar de docent.

Grote irritatie

Bij de UvA bestaat grote irritatie over het gedrag van de studenten. „We bieden deze tussentijdse toetsen aan om studenten inzicht te verschaffen in hun kennis van de stof”, zegt onderwijsdirecteur psychologie Klaas Visser. „Zo willen we het beste uit onze studenten halen. Maar als ze dan de antwoorden online zetten, doen we al die moeite dus voor joker. Ik snap hier niets van. In het echte leven is er ook geen Facebook-pagina met de juiste antwoorden. Gelukkig heb ik ook veel reacties gekregen van studenten die er net zo van balen als ik.”

Een woordvoerder van het college van bestuur van de UvA deelt de ergernis van Visser. „Studenten blijken erg creatief als ze goede cijfers kunnen halen zonder er moeite voor te doen. Ze willen graag deze tussentoetsen kunnen maken, maar als dit zo doorgaat, sterft het een snelle dood. Kennelijk kan het niet op deze manier en moeten we weer toe naar toetsen die enkel in een gecontroleerde omgeving worden afgenomen. We denken de komende tijd na over de conclusies die we moeten trekken uit wat er is gebeurd bij economie en psychologie.”

Niet alle universiteiten zijn zo ver met digitaal toetsen als de UvA. Op de universiteiten waar dit gebeurt, worden voldoende maatregelen genomen om fraude tegen te gaan, aldus diverse woordvoerders.

Onder toezicht

Bij de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld worden in het eerste jaar van de opleiding economie tussentijdse toetsen afgenomen die bonuspunten opleveren. „Deze toetsen worden afgenomen in het computerlab, onder toezicht van een tutor”, aldus een woordvoerder. „De computers staan in het computerlab in een kring opgesteld, met het scherm naar het midden, waardoor de tutor perfect zicht heeft op de studenten.”

Maastricht denkt erover bij meer opleidingen digitale toetsen in te voeren. De fraude bij de UvA is, aldus de woordvoerder, „zeker aanleiding om nog zorgvuldiger naar fraudepreventie te kijken”.

    • Bart Funnekotter