Respect voor de ramadan is een slecht idee

Het belijden van de ramadan is ongezond, komt tot stand onder groepsdruk en leidt niet tot een hogere moraal. Niet iets om respect voor te vragen, volgensPaul Lassooij.

Het pleidooi in deze krant van Louise O. Fresco voor meer begrip en respect voor de ramadan getuigt van weinig respect voor de verworvenheden van de westerse wereld (‘Laat de Nederlanders ook zelf inburgeren’, 2 juli).

De westerse mens heeft zich na tweehonderd jaar verlichtingsdenken bevrijd van onwetenschappelijk denken en dogmatisme. Het lijkt alsof mevrouw Fresco met haar pleidooi voor respect voor de tradities van de islam de deur naar de Middeleeuwen open wil zetten.

Op welke gronden zou respect voor tradities gestoeld moeten zijn?

Vele tradities van de islam (en christendom) ontlenen hun bestaansrecht aan repressie en het manipuleren van minderjarige gezinsleden. Het is de belangrijkste en meest effectieve factor in de overlevering. Onderwerping aan de tradities vindt zelden plaats uit vrije wil.

Respect voor tradities waar gezins- of stamleden zich nauwelijks aan kunnen onttrekken, betekent de facto respect voor onderdrukking en onwetendheid.

Het verschijnsel ramadan dient kritisch te worden bekeken. Wat is het doel van een maand niet eten en drinken overdag? Ontwikkelt zich hierdoor als vanzelf een hogere moraal in de geest van de belijders? Nee. Wel tot een hogere moraal leidt het lezen van boeken van filosofen of spirituele leiders, maar dat is geen element van de ramadan. Sterker, zulke boeken zijn verboden in de islam.

De vastenmaand getuigt ook al niet van oprechte solidariteit met de armen in de wereld. Afgezien van het feit dat de echte arme, die sterft van de honger, zich anders dan westerse moslims na zonsondergang niet tegoed kan doen aan taart en cola, is het een gegeven dat het door moskeeën ingezamelde geld alleen naar ‘armen’ in islamitische landen gaat. De echte armen die sterven van de honger zien geen cent van de opbrengsten als zij niet islamitisch zijn. De geldinzameling lijkt meer op een imperialistisch offensief dan op oprechte betrokkenheid met de armen in de wereld.

Kortom, het belijden van de ramadan komt tot stand onder groepsdruk, is ongezond voor het lichaam en leidt niet tot een hogere moraal.

Het zou goed zijn als mevrouw Fresco zich meer rekenschap geeft van de sociale druk die velen moeten ondergaan. Het zou goed zijn als zij (minderjarige) slachtoffers van de ramadan helpt vrije burgers te worden.

    • Paul Lassooij