Nederlanders op betere posities in Europarlement

Europarlementariërs richten zich meer op economie

De prioriteiten van Nederlandse Europarlementariërs zijn fors veranderd, blijkt uit de gisteren voltooide verdeling van commissies in het Europees Parlement. Vijf jaar geleden stonden ze in de rij voor de commissie ‘burgerlijke vrijheden’. Door de eurocrisis ligt de focus nu sterk – en voor het eerst – op economische thema’s en werkgelegenheid.

Zo heeft de commissie ‘economische zaken’ nu drie Nederlandse leden, twee meer dan in 2009, en is Nederland nu wél vertegenwoordigd op de terreinen landbouw, visserij en handel. De Leidse hoogleraar Arco Timmermans, die de samenstelling heeft onderzocht van commissies sinds 1979, spreekt van „een trendbreuk” die Nederland machtiger kan maken in Straatsburg. „Het moet nog wel worden waargemaakt.”

Volgens Timmermans is Nederland al decennia „systematisch ondervertegenwoordigd” in wat hij ‘materiële’ commissies noemt. Het Nederlandse bedrijfsleven klaagt al jaren over een te sterke focus op zaken als burger- en vrouwenrechten en milieu. „Dat geluid lijkt nu te zijn doorgedrongen”, zegt de hoogleraar.

Ook Buitenlandse Zaken is altijd populair, nog steeds, bij onder meer Hans van Baalen (VVD) en Marcel de Graaff (PVV). Timmermans: „Het is een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt, maar waar Europa niet zoveel over te vertellen heeft.”

De beleidsterreinen zijn onderverdeeld in een twintigtal commissies. Leden hebben stemrecht, plaatsvervangende niet. Deze week werd onderhandeld over de plekken. Nationale partijen die lid zijn van een Europese fractie hebben een streepje voor. Nieuwe parlementariërs staan vaak onderaan in de pikorde.

Maar ervaring is niet onbelangrijk. Dat verklaart volgens Timmermans waarom de compleet vernieuwde PvdA-delegatie toch een voet tussen de deur heeft gekregen: econoom Paul Tang bij de economie-commissie, oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius bij Sociale Zaken. „Onze campagne ging over meer werk en meer banen”, zegt Tang. „We zijn dus erg tevreden.”

Behalve Tang zijn ook Esther de Lange (CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD) lid van wat in jargon ‘ECON’ wordt genoemd. „Commissies zijn aan mode onderhevig”, zegt De Lange. Haar collega Wim van de Camp gaat nu ‘transport’ doen. „Dat was nooit zo populair, maar nu wel.” In Nederland is veel discussie over te goedkope chauffeurs uit Oost-Europa.

In 2009 werd alleen Corien Wortmann (CDA) vol lid van de economie-commissie. Zij maakte naam als een van de architecten van de bankenunie, de megahervorming van de financiële sector. Timmermans vermoedt dat er door dit ‘Wortmann-effect’ meer belangstelling is voor het thema.

Van de Nederlandse partijen is alleen de PVV fractieloos, na een mislukte poging om met het Franse Front National een fractie te vormen. De partij zit nu onder meer in commissies voor ontwikkelingssamenwerking en vrouwenrechten.

    • Stéphane Alonso