Tijger dreigt op veel plekken in Azië uit te sterven

foto thinkstock

In veel gebieden in Azië waar nu nog tijgers leven, is er een grote kans dat ze deze eeuw uitsterven. Dat concludeerden Amerikaanse en Britse biologen woensdag in Proceedings of the Royal Society B, op basis van computersimulaties.

De vier biologen bestrijden een veel geciteerde, positievere analyse uit 2010. Die meldde dat 42 van de gebieden waar tijgers voorkomen de basis konden bieden om de soort te laten overleven. Volgens de vier auteurs van de huidige studie – van wie er één ook meewerkte aan de eerdere analyse – zijn dat er hooguit twaalf. Ze denken zelfs dat de tijgerpopulaties in maar vier of vijf leefgebieden veilig zijn.

Tijgers zijn de afgelopen honderd jaar sterk in aantal achteruitgegaan. In het begin van de twintigste eeuw waren er naar schatting nog 100.000. Nu leven er nog 3.000 tot 5.000. Die dieren zijn verdeeld over tientallen kleine en vaak geïsoleerde populaties, verspreid over India, Zuidoost-Azië en het oosten van Rusland. Jacht op tijgers en prooidieren, en vernietiging van leefgebied zijn de grootste bedreigingen.

Veel tijgerpopulaties, ook de 42 ‘levensvatbare’, bestaan uit minder dan veertig tijgers – vaak zelfs uit minder dan tien. De vier biologen, onder leiding van de University of Minnesota, berekenden dat populaties van minder dan veertig tijgers vrijwel zeker binnen een eeuw uitsterven, vooral door inteelt. Het introduceren van enkele tijgers uit andere gebieden heeft daarop nauwelijks effect. De middelgrote populaties, met ongeveer honderd tijgers, kunnen juist wel versterkt worden door er tijgers naartoe te verhuizen.

De aanbevelingen van de biologen zijn niet nieuw, hooguit urgenter. De vele kleine populaties – en eigenlijk alle tijgerpopulaties – moeten nú groeien, door betere bescherming tegen stroperij en vernietiging van het milieu.