‘Laatste kans’ voor de vaste boekenprijs

Foto ANP

Geef de vaste boekenprijs een laatste kans om zich te bewijzen. Dat adviseert de Raad voor Cultuur vandaag aan minister Bussemaker (PvdA, Cultuur). De raad stelt een aantal voorwaarden voor, en afschaffing van de vaste prijs als over vier jaar niet aan die voorwaarden is voldaan.

De minister, die moet besluiten of de Wet op de vaste boekenprijs gehandhaafd blijft, had de raad om advies gevraagd. In de wet staat dat die periodiek geëvalueerd moet worden, en nu is weer zo’n moment.

Geen concurrentie op prijs

De Wet op de vaste boekenprijs bestaat sinds 2005 en bepaalt dat boekverkopers elkaar niet op prijs mogen beconcurreren. De uitgever of importeur van een boek stelt de prijs vast en alle verkopers moeten zich daar aan houden. De redenering erachter is dat een vaste prijs voor bestsellers de uitgave van minder goed lopende, maar cultureel belangrijke titels mogelijk maakt. En dat assortimentsboekhandels het niet afleggen tegen Bruna, AKO, Bol.com en de supermarkt, waardoor minder goed lopende titels toch breed beschikbaar blijven.

Pluriformiteit en beschikbaarheid zouden op deze wijze bevorderd moeten worden. Vóór de invoering van de wet hanteerde de sector dezelfde regels. Die waren opgenomen in het Reglement Handelsverkeer.

De wet heeft altijd felle voor- en tegenstanders gekend. Grofweg: cultuurminnaars versus vrijemarktgelovigen. Vorige maand pleitte de Autoriteit Consument en Markt in deze krant voor afschaffing. „De vaste boekenprijs biedt misschien meer mogelijkheden om incourante titels te voeren, maar geeft geen prikkel om dat ook te doen”, was een van de argumenten van de toezichthouder.

Lees op NRC Q 8 vragen over de vaste boekenprijs.