ECB gaat voortaan notulen publiceren

Foto AFP

De Europese Centrale Bank vergadert voortaan eens in de zes weken, en publiceert vanaf 2015 verslagen van die bijeenkomsten. Dit heeft president Draghi van de ECB gisteren gezegd na de reguliere bijeenkomst van het bestuur van de bank in Frankfurt. De uitspraak is een nadere specificatie van de eerder aangekondigde wijziging van het vergaderschema.

De ECB was de enige grote centrale bank die nog geen verslagen van de vergaderingen publiceerde. De roep hierom was groot: beleggers proberen uit de nuances in de verslagen aanwijzingen te vinden voor toekomstig beleid. De ECB erkent door nu verslagen te gaan publiceren het belang van transparantie.

De ECB liet de rente ongemoeid. Dat gold ook voor de mogelijkheid van de aankoop van obligaties op de financiële markten, die door de ECB wordt opgehouden maar alleen als de inflatie voor langere tijd te laag blijft. Eerst zal het effect van de renteverlaging van vorige maand, toen de depositorente zakte naar 0,1 procent negatief, worden afgewacht. Op de financiële markten was geen noemenswaardige reactie.