Vergrijzing zal straks toch betaalbaar zijn

De overheidsfinanciën zijn zodanig op orde gebracht dat de kostbare vergrijzing in de toekomst betaalbaar lijkt te worden. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een gisteren gepubliceerd rapport over de houdbaarheid van overheidsfinanciën op de lange termijn. De combinatie van drie belangrijke, ingrijpende maatregelen – verhoging van de AOW-leeftijd, snijden in overheidsuitgaven en hervormingen in de zorg – leidt zoals het er nu naar uitziet tot een houdbare financiering van de vergrijzing op lange termijn. In de vorige vergrijzingsanalyse uit 2010 waarschuwde het planbureau dat het begrotingssaldo op termijn onhoudbaar zou worden.

    • NRC