Zwarte Piet inbreuk op privéleven

De intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet maakt inbreuk op het privéleven van zwarte mensen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft onzorgvuldig gehandeld toen hij de vergunning voor de intocht van 2013 afgaf, zonder zich rekenschap van hun gevoelens te geven. Hij moet zijn besluit daarom binnen zes weken herzien, mede met het oog op de intocht van 2014.

Tot dat oordeel is de Amsterdamse rechtbank vanochtend gekomen. „Met name de rol van knecht en het uiterlijk en gedrag van Zwarte Piet leiden immers tot het beeld dat zwarte mensen ondergeschikt en dom zijn”, aldus het vonnis. De rechtbank verwees naar een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens.

Hoewel de uitspraak betrekking heeft op de vergunning van het afgelopen jaar en de rechtbank nadrukkelijk zegt dat de burgemeester de vergunning niet zonder meer had moeten weigeren, zal het vonnis ook gevolgen hebben voor de intocht van komend jaar. Van der Laan is al lange tijd in gesprek met verschillende betrokkenen om te kijken in hoeverre de figuur van Zwarte Piet moet worden aangepast om hem acceptabel te maken voor alle Amsterdammers.