SP op weg naar de macht, PvdA in de moestuin

De SP-bestuurders worden zo betrouwbaar als vroeger de CPN in Amsterdam, aldus Hans Wiegel.

De PvdA weet dat haar positie verzwakt is. In de peilingen en bij de samenstelling van de colleges van Burgemeester en Wethouders zijn de sociaal-democraten er bekaaid afgekomen. Het gevaarlijkst voor de PvdA is de toenemende invloed van de SP. Die is op weg naar de macht.

Het voorbeeld is Amsterdam. Daar is de PvdA uit het stadsbestuur verdreven en heeft de SP zich een positie weten te verwerven. Ik ben ervan overtuigd dat de SP alles op alles zal zetten de PvdA te passeren en die partij naar het tweede plan op links te verwijzen.

Die strijd om de macht op links is al een aantal jaren gaande. Een jaar of vijf terug woonde ik in Brabant. Daar zat de SP toen in nogal wat grotere gemeenten in de colleges van Burgemeester en Wethouders. Niet in Gedeputeerde Staten van de provincie. De PvdA had dat geblokkeerd. Zoiets wordt nooit vergeten.

Ik merkte dat in 2011, toen ik gevraagd werd formateur te zijn van het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten. De VVD was de grootste partij geworden, de PvdA had verloren. Tijd voor vernieuwing.

Doelbewust heb ik toen ingezet op het halen van de SP in het dagelijks bestuur van die provincie.

Dat ging zonder hindernissen en zorgvuldig. VVD en CDA ruilden de PvdA voor de SP in, omdat zij hadden gezien dat er met de partij van Jan Marijnissen en Emile Roemer goed zaken te doen was. Een man een man, een woord een woord.

Bereid compromissen te sluiten en daar dan ook voor te staan. Echte bestuurders. Zoals indertijd de CPN in Amsterdam. Weliswaar toen ook met de leus: ‘hogere lonen, lagere prijzen’, maar beseffend dat de wereld soms wat anders in elkaar zit.

Na de Kamerverkiezingen van 2012 hadden de VVD en de PvdA, toen zij rap met elkaar hun minderheidskabinet vormden, niet gedacht dat een paar jaar later hun beider posities zo zou zijn veranderd.

Wie had gedacht dat, na de klinkende overwinning van Samsom bij de laatste Kamerverkiezingen, de PvdA zo zou wegzakken. Tot een klein gezelschap in de moestuin van Jet Klijnsma. Met een boze Hans Spekman, dit keer niet in zijn knollentuin. En de SP die de vruchten plukt.

    • Hans Wiegel