Bos: Vogelaar was op hand van corporaties

Oud-ministers Bos en Vogelaar gooiden flink met modder voor de commissie.

Voormalig minister Ella Vogelaar (PvdA) wierp zich in haar periode als bewindspersoon voor Wonen en Wijken (2007-2008) meer op als belangenbehartiger van woningcorporaties dan van haar eigen kabinet. Dat zei oud-PvdA-leider Wouter Bos, destijds minister van Financiën, gisteren tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie naar corporaties. „Tijdens een onderhandeling met de sector zat zij naast de voorzitter van (corporatiekoepel) Aedes aan de andere kant van de tafel tegenover de minister van Financiën”, vertelde Bos.

Bos dwong Vogelaar in 2008 tot aftreden nadat zij in een debat „Kamerleden schoffeerde” en zich „onvoorwaardelijk” achter een corporatie in problemen schaarde.

De verwijten vlogen over en weer binnen de Partij van de Arbeid gisteren. De Tweede Kamerleden verhoorden de oud-bewindslieden Wouter Bos (Financiën), Ella Vogelaar (Wonen) en haar opvolger Eberhard van der Laan uit het kabinet-Balkenende IV. Een kabinet met een enorme ambitie om probleemwijken aan te pakken én met op dag één een tekort van 1 miljard euro voor die plannen, zo bevestigde Bos. Er was tijdens de formatie een rekenfout gemaakt wat betreft de heffing die corporaties zou kunnen worden opgelegd.

Bos zei dat Vogelaar daar geen last van heeft gehad, omdat de schatkist opdraaide voor die vergissing. Volgens Vogelaar was die kwestie wel het begin van eindeloos „touwtrekken en bakkeleien” tussen haar en Bos. Ze deed tijdens het verhoor lacherig over „de rekenwonders van Financiën” en dat Bos haar „een lastige tante” vond. De suggestie dat zij steun van de corporaties voor haar ‘Vogelaarwijken’ uitruilde tegen mager toezicht van het ministerie, sprak ze tegen.

Inhoudelijker was het verhoor van Van der Laan. Die deed niet mee aan het moddergooien naar partijgenoten, maar noemde het eufemistisch „een voorrecht” dat hij mocht puinruimen „na jarenlang gedoe”. Want toen hij in 2008 kwam, waren er grote problemen met megalomane aankopen en integriteit bij de corporaties Woonbron en Rochdale.

Van der Laan maakte een eind aan de ongebreidelde zelfregulering in de sector, maar hij doorzag niet de problemen met de derivaten van Vestia, wat toen al gesignaleerd had kunnen worden. Ook bleef hij voorstander van allerlei nevenactiviteiten van woningcorporaties.

Hij was in zijn verhoor fel over corporatiebestuurders en vooral Aedes. Daar kreeg hij „belachelijke” brieven van en had hij „onprettige” gesprekken mee. Maar hij stak ook de hand in eigen boezem. „Als ik zeg dat er in de sector niet goed is opgelet, kunnen zij terugzeggen dat ze op het verkeerde been waren gezet door het oordeel van het ministerie.” Want, zo werd gisteren weer bevestigd, het waren de directeuren die altijd door het ministerie geprezen werden, die de sector deden ontsporen.