Bos: Vogelaar was te veel op hand van woningcorporaties

Wouter Bos, oud PvdA-minister van Financiën, vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie. Foto ANP/ Bart Maat

Voormalig minister Ella Vogelaar (PvdA) wierp zich in haar periode als bewindspersoon voor Wonen en Wijken (2007-2008) meer op als belangenbehartiger van woningcorporaties dan van haar eigen kabinet. Dat zei oud-PvdA-leider Wouter Bos, destijds minister van Financiën, vanochtend tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie naar corporaties.

“Tijdens een onderhandeling met de sector zat zij naast de voorzitter van (corporatiekoepel) Aedes aan de andere kant van de tafel tegenover de minister van Financiën”, vertelde Bos.

Bos dwong Vogelaar tot 2008 tot aftreden nadat zij in een debat met de Tweede Kamer “Kamerleden schoffeerde” en zich “onvoorwaardelijk” achter een corporatie in problemen schaarde.

De wijkenaanpak van het kabinet-Balkenende IV begon door een rekenfout met een gat van 1 miljard euro. Volgens Bos heeft Vogelaar daar geen last van gehad, maar draaide de schatkist op voor die vergissing.

Verhoudingen al verziekt

Volgens Ella Vogelaar, die na Bos werd verhoord, zei de tafelopstelling tijdens de onderhandeling met de sector “iets over de samenwerking die tussen de minister van Financiën en mij”. De verhoudingen tussen de twee waren toen al zo verziekt dat zij niet meer goed door één deur konden.

In het verhoor met Vogelaar kwam verder naar voren dat zij - net als veel van haar voorgangers die eerder al door de commissie verhoord zijn - lang geloofde in zelfregulering van de sector. Pas later vond ze dat er een sterker extern toezicht had moeten komen. Ze weersprak de suggestie dat zij destijds het toezicht op de corporatiesector had “uitgeruild” zodat de corporaties maar aan haar aanpak van veertig achterstandswijken wilde meewerken. “Dat is niet het geval”, zei Vogelaar.

Vogelaar was tijdens haar bewind onwetend over het gebruik van derivaten, rentecontracten, die later tot grote problemen leidden. “Het is geen onderwerp van gesprek geweest. Je kunt als minister niet alles weten”, zei zij.

Later vandaag staat het verhoor van Vogelaars opvolger Eberhard van der Laan op het programma.

    • een onzer redacteuren