Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Wij, PvdA-leden, komen in actie om onze partij te redden

De Partij van de Arbeid is losgeraakt van haar beginselen en idealen. De kiezers lopen weg. Sander Terphuis wil het tij keren.

Het is code rood voor de PvdA. Reden om ons als leden ernstig zorgen te maken over de toekomst van onze partij. Een aantal leden is in actie gekomen. We gaan zelf debatten binnen de partij organiseren om te bezien hoe we de PvdA kunnen redden. Desnoods zullen er koppen moeten rollen. We zullen eventueel om een congres vragen. Hoog tijd dat er naar de leden wordt geluisterd.

Er is sprake van een fundamentele vertrouwenscrisis tussen de PvdA en de kiezers. Slechte peilingen, leden die hun lidmaatschap opzeggen, kiezers die spijt hebben van hun stem op de PvdA bij de verkiezingen in 2012, dramatisch verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij de Europese verkiezingen.

Na de nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen ging de partijtop gewoon over tot de orde van de dag. De leiding heeft kennelijk niet door dat sprake is van een vertrouwenscrisis en dat de partij onherkenbaar en ongeloofwaardig is geworden. Men denkt dat het goed komt als de economie aantrekt – een grote vergissing. De crisis is te diep. Luister naar de verhalen van de mensen op straat

Veel kiezers die moeite hadden met het rechtse VVD-beleid stemden bij de verkiezingen in 2012 op de PvdA om te voorkomen dat de VVD weer aan de macht kwam. En die kiezers die de PvdA niet in het kabinet wilden hebben, stemden op de VVD. Een groot deel van de kiezers stemde dus strategisch. Desalniettemin gingen Rutte en Samsom na de verkiezingen met elkaar onderhandelen.

Samsom geneerde zich er niet voor zaken die voor de sociaal-democraten principieel zijn aan de VVD weg te geven: verkorting WW-duur, versoepeling van ontslagrecht, bezuinigingen op ontwikkelingshulp, einde aan sociale werkvoorzieningen, mantelzorgboete, herkeuring van Wajongers, strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Met de mantelzorgboete wordt de bijl gezet aan de wortels van de AOW; de verworvenheid van vadertje Drees. Internationale solidariteit vormt een kernwaarde van PvdA. Samsom stemde echter in met de forse bezuinigingen op de ontwikkelingshulp. Bescherming van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt behoort tot de kernopdracht van PvdA; juist in tijden van grote werkloosheid. Toch gaan de sociale werkvoorzieningen verdwijnen en dat met PvdA in de regering.

Als PvdA zijn we te veel losgeraakt van onze beginselen en idealen. We moeten trouw blijven aan onze missie en knokken voor de mensen voor wie onze partij is opgericht. Samsom beloofde bij het aantreden van dit kabinet het PvdA-geluid te laten horen. Maar hij verdedigt het kabinetsbeleid en daarmee de rechtse VVD-politiek. Mensen op straat voelen zich in de steek gelaten door de PvdA.

Wij zouden als PvdA de bonussen van rijke bankiers aan banden leggen. Onlangs verhoogde ABN Amro het salaris van zijn topmanagers. De minister van Financiën als grootste aandeelhouder liet het gewoon gebeuren. Er komen steeds meer miljonairs bij; tegelijk worden de rijen bij voedselbanken langer en komen steeds meer mensen in schuldsanering terecht.

Een belangrijke missie van de PvdA met dit kabinet is nivelleren. Daarin zijn we als partij helaas mislukt. Ook op immateriële dossiers volgen we de agenda van VVD; denk aan de afspraken met VVD over het kinderpardon. En er worden nog steeds kinderen van asielzoekers opgesloten in de cel.

Code rood dus voor de PvdA. Als er niet snel iets gebeurt, is de kans groot dat nog meer mensen de partij de rug toekeren.