VVD ziet ‘uitweg’ voor bedrijven bij Quotumwet gehandicapten

De Quotumwet is een stok achter de deur: als bedrijven te weinig gehandicapten aannemen, dreigt een boete.

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het oneens over de nieuwe Quotumwet die werkgevers verplicht om gehandicapten aan werk te helpen.

Volgens Tweede Kamerlid Sjoerd Potters (VVD) blijkt uit het wetsvoorstel, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd, dat werkgevers niet automatisch een boete krijgen als ze te weinig gehandicapten in dienst hebben. In de tekst staat dat de wet er pas komt „na overleg met sociale partners en gemeenten”. Volgens hem biedt dat een uitweg voor het dreigende quotum, dat veel weerstand oproept bij ondernemers.

Maar volgens de PvdA is zo’n ‘ontsnappingsroute’ voor werkgevers er niet. „Ik ben van huis uit jurist”, zegt PvdA-Kamerlid John Kerstens, „en volgens mij betekent ‘na overleg’ iets anders dan ‘in overleg’.”

De wet, die na het zomerreces wordt behandeld in de Tweede Kamer, gaat alleen gelden als bedrijven en overheidsinstellingen hun belofte niet nakomen dat ze de komende jaren 125.000 extra banen creëren voor gehandicapten. Werkgevers moeten dan 5.000 euro per jaar betalen voor elke niet-ingevulde werkplek van minimaal 25 uur per week. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) noemt het „netjes om even aan tafel te gaan zitten” met vakbonden en werkgevers als blijkt dat de Quotumwet nodig is.

Bedrijven krijgen in het wetsvoorstel de mogelijkheid om werknemers mee te tellen die ze inhuren via een uitzendbureau of een sociale werkplaats. Eerder was het idee dat alleen werknemers in vaste dienst zouden meetellen.

Het CDA ziet niets in de wet. Tweede Kamerlid Pieter Heerma: „Het is veel gedoe en bureaucratie voor bedrijven. En de mensen om wie het gaat, willen zelf ook liever een werkgever die met hen aan de slag wil dan een werkgever die dat doet omdat hij anders een boete krijgt.” D66 steunt het idee wel. Kamerlid Steven Van Weyenberg: „Maar het is een wet waarvan je hoopt dat hij nooit nodig is.”

De nieuwe voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW, Hans de Boer, noemde de dreigende verplichting afgelopen weekend „chantage”. Klijnsma zegt dat dat niet zo is. Ze heeft De Boer erover gebeld.