Uitzonderlijk ‘nee’ van beleggers tegen bonus

De aandeelhouders van Corbion stemden tegen een bonus voor bestuurders die „gewoon hun werk deden”.

Eensgezind hebben de aandeelhouders van biotechbedrijf Corbion gisteren ‘nee’ gezegd tegen de prestatiebeloning die twee oud-bestuurders van het bedrijf kregen. Ruim 89 procent van hen stemde tegen de aandelenpakketten ter waarde van meer dan een half miljoen euro voor bestuursvoorzitter Gerard Hoetmer en bijna drie ton voor financieel directeur Koos Kramer. Beiden namen in mei afscheid.

Ze kregen de beloning vanwege de „succesvolle verkoop” van de bakkerijtak, in juli vorig jaar. Maar hoe ingewikkeld het ook mag zijn om een bedrijfsonderdeel te verkopen, „het hoort bij het takenpakket van een bestuurder”, zei Bram Hendriks gisteren namens aandeelhouder ING (ruim 15 procent) tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die werd georganiseerd toen „diverse” aandeelhouders bleken te vinden dat hun goedkeuring had moeten worden gevraagd.

Maar gisteren bleek, anders dan Corbion eerder naar buiten bracht, dat de onvrede dus niet alleen daarin zat. Nadat ING zich had uitgesproken over de tegenstem, stond ook de vertegenwoordiger van een andere grote aandeelhouder op: Cornelis Bos van ASR Nederland (ruim 5 procent). Ook deze investeerder had van tevoren willen weten dat aan de verkoop een prestatiebeloning zou worden gekoppeld. En ook deze investeerder vindt dat de verkoop van een divisie „hoort bij de normale bedrijfsactiviteiten”. Daarvoor is „normaliter geen extra beloning nodig”.

Het is vrij uitzonderlijk dat aandeelhouders willen dat de raad van commissarissen hun in een speciaal belegde vergadering om goedkeuring vraagt. Nog uitzonderlijker is het dat zij vervolgens massaal tegenstemmen – ruim 59 procent van het stemgerechtigde kapitaal stemde, waarvan dus bijna 90 procent tegen. En dat ook de grote aandeelhouders zich uitspreken.

Maar hoewel Rudy Markham, voorzitter van de raad van commissarissen, die uitkomst „betreurt”, wil dat niet zeggen dat de aandeelhouders nu hun zin krijgen. De toekenning van de prestatiebeloningen „kan niet eenzijdig worden geannuleerd”, zei Markham. De raad van commissarissen van Corbion zal zich met de beide oud-bestuurders beraden.

Na die mededeling kwam een particuliere belegger woedend overeind. „Waarom laat u ons komen als u de uitslag niet respecteert?” En: „Het is te gek voor woorden dat de heren een zak geld meekrijgen terwijl het geld van de beleggers de laatste jaren in rook is opgegaan.”

Hoewel dat laatste enigszins overdreven is, zegt econoom Patrick Beijersbergen van beleggersbelangenvereniging VEB, waren de aandelen in Corbion de laatste jaren inderdaad geen goede belegging. Waar andere bedrijven op het gebied van voeding en chemie – zoals Unilever en DSM – het juist goed deden, daalde de waarde van de Corbion-aandelen.

Als de commissarissen er niet uitkomen met Hoetmer en Kramer „hebben ze een probleem”, zegt Beijersbergen. De beleggers zullen zich volgens hem dan beraden op vervolgstappen. „Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Een rechtsgang sluit de VEB daarbij niet uit.”

    • Anne Dohmen