Rennen met stieren

Olivier van der Zee biedt een inkijk in het curieuze, eeuwenoude gebruik in Pamplona om een stukje op te rennen met levensgevaarlijke stieren: fraai in beeld gebracht, maar daardoor ook enigszins ogend als een reclamefilm van het lokale toerismebureau. Van der Zee sprak ook met veelal oudere mannen die meedoen, maar meer dan een beroep op de familietradities dan wel de ‘mystieke eenheid’ met de stier komt er niet uit. Voor buitenstaanders blijft dit een festijn met buitengewoon hoog kitschgehalte.

    • Peter de Bruijn