Rechter: Teeven te streng in zaak kinderpardon

Uitspraak voedt discussie over toepassing van regels.

De rechter heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) gecorrigeerd in zijn toepassing van de regels van het kinderpardon.

De rechtbank in Arnhem heeft gisteren uitspraak gedaan in een zaak van een Kazachstaanse moeder en haar twee kinderen van vijf en acht jaar die in Nederland zijn geboren.

Zij zouden volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet aan de criteria van het kinderpardon voldoen, omdat ze zich langer dan drie maanden aan het rijkstoezicht zouden hebben onttrokken. Maar de rechter oordeelt dat vreemdelingen daarvoor actief moeten hebben geprobeerd om bij de staatssecretaris en zijn diensten uit beeld te blijven, om daarmee te voorkomen dat zij worden uitgezet.

Van zulke actieve onttrekking of van het bewust nalaten van het zoeken van contact was bij dit gezin geen sprake. Sterker, zegt hun advocaat Harrie van Pelt, ze zijn zelf nog bij de Dienst Terugkeer en Vertrek langs geweest en hebben nog gesprekken gevoerd over wat in hun zaak nog mogelijk was. Dus moet de staatssecretaris van de rechter opnieuw een besluit nemen. Vanmorgen was bij het ministerie van Veiligheid en Justitie nog niet zeker of de staatssecretaris hoger beroep zou instellen tegen de uitspraak.

Politiek blijft discussie bestaan over de toepassing van de regels van het kinderpardon zoals VVD en PvdA die in het regeerakkoord hebben afgesproken. Deze uitspraak bevestigt oppositiepartijen SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks in hun lezing dat Teeven de regels te strikt toepast.

De felste discussie speelt rond ongeveer driehonderd kinderen en hun familie die wel in het zicht van de gemeente zijn gebleven, maar niet onder toezicht van de rijksoverheid hebben gestaan. Ruim driehonderd burgemeesters plus Kinderombudsman Marc Dullaert riepen staatssecretaris Teeven al op om een oplossing te zoeken voor de kinderen die in hun gemeenten geworteld zijn geraakt.

Coalitiepartij PvdA heeft steeds vastgehouden aan een pragmatische lijn. Zolang Teeven geen kinderen het land uitzet die de facto aan het kinderpardon voldoen, zijn de sociaal-democraten tevreden. Moties van de oppositie over ruimere regels steunde de PvdA niet.

Volgens advocaat Van Pelt is het „begrijpelijk” dat de critici van het kinderpardon „hoop putten uit deze uitspraak”. Maar deze rechter velt geen oordeel over de vraag of alleen het ‘passief’ in het zicht blijven van de gemeente, zoals voor anderen zal gelden, óók genoeg is om toch in Nederland te kunnen blijven.