Je zou maar naast ’t Maracanã wonen

Vrijdag spelen Frankrijk en Duitsland in het immense Maracanã, 13 juli wordt daar de finale gehouden. Het stadion in Rio de Janeiro is hét stadion van het WK. Wat betekent het WK voor de omwonenden? CorrespondentFloor Boon sprak hen.

Foto’s Leonardo Wen/Submarine Channel