Kamer eist opheldering NZa

De Tweede Kamer wilde gisteravond nog het boeterapport inzien dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opstelde over het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het ziekenhuis declareerde zo’n 25 miljoen euro onrechtmatig, maar is daar niet strafrechtelijk voor vervolgd. De Kamer wil weten hoe dat kan. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) vraagt de toezichthouder of zij de informatie met de Tweede Kamer wil delen. Schippers zei de afweging bij de NZa te laten, omdat het een onafhankelijk toezichthouder is.

De toezichthouder heeft naar de mening van de bewindsvrouw niet verkeerd gehandeld door het Sint Antonius Ziekenhuis slechts een boete op te leggen . De zorgautoriteit heeft volgens Schippers geconcludeerd dat er bij de foutieve declaraties geen sprake was van opzet. In dat geval volstaat een boete.

De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat de NZa de zaak had moeten overdragen aan het Openbaar Ministerie. D66, SP, CDA en GroenLinks wezen erop dat zaken die „een mogelijk strafbaar feit” zijn per definitie moeten worden voorgelegd aan justitie. Door een boete op te leggen heeft de NZa het voor het OM onmogelijk gemaakt over te gaan tot strafrechtelijke vervolging.

Het ziekenhuis krijgt een boete van 2,5 miljoen euro bovenop de onrechtmatige declaraties.

    • Novum