Bedreigt het bod op Ziggo onze veiligheid?

Amerikaanse opkopers kennen geen genade. U mag alles van ons weten, is hun boodschap, maar dan moet u wel papier vreten. Op de website van kabelmaatschappij Ziggo staat bij de rubriek investor relations een reeks Engelstalige documenten over het bod van Liberty Global, de Europese kabelkoning die kantoor houdt in Denver, Colorado. Samen zijn het bijna 1.700 pagina’s.

Liberty Global is hier al eigenaar van Ziggo-concurrent UPC. Door die twee samen te voegen kunnen aanzienlijk kostenvoordelen behaald worden, dat is een van de argumenten voor de fusie.

In het biedingsbericht van Liberty Global voor de Ziggo-beleggers duiken onverwachte zinsnedes op die je nooit tegenkomt bij een overname van een Nederlands bedrijf. Zinsnedes over het behoud van onze nationale veiligheid.

Onze nationale veiligheid? Dit is toch gewoon een overname? De Uitverkoop van Nederland, aflevering 231?

Toch niet. Hier is sprake van een politiek keerpunt. De Nederlandse niks-aan-de-hand-naïviteit over de mogelijke gevolgen van buitenlandse overnames in gevoelige sectoren als telefonie en kabel is op haar retour. Met dank aan (Chinese? Russische?) hackersaanvallen op banken, de nasleep van de onthullingen over afluisterpraktijken van de Amerikaanse NSA en het mislukte Mexicaanse bod op KPN.

Eind 2007 kon industrieel concern Stork, onder meer toeleverancier van de Joint Strike Fighter, zichzelf nog zonder voorwaarden of garanties over defensie en nationale veiligheid verkopen aan een buitenlandse financiële opkoper. Maar vorig jaar mengden het ministerie van Economische Zaken én nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof zich in de poging van het Mexicaanse telefoonbedrijf América Móvil om KPN te kopen. Buitenlandse overnames? Beetje oppassen. De Mexicanen zagen hun bod geblokkeerd door een anti-overnamestichting, weigerden de prijs te verhogen en trokken zich terug. Maar zij hadden in de tussentijd wel afspraken gemaakt over een scala veiligheidsaspecten van het vaste en mobiele KPN-netwerk en de controle op die afspraken.

Inmiddels is minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) al een stap verder gegaan. Hij zal in een wetsontwerp de telecomsector aanmerken als bedrijfstak die cruciaal is voor onze nationale veiligheid. Wie KPN wil kopen, zal getoetst worden op de vraag of hij een veiligheidsrisico is.

Het Engelstalige biedingsbericht van Liberty Global zegt niet of, en met wie, de kabelkoning afspraken heeft gemaakt ten behoeve van de Nederlandse nationale veiligheid. Het bericht geeft wel, in mijn eigen vertaling, deze volzin. Liberty Global heeft in de overnameakte de relevantie erkend van de samengevoegde UPC-Ziggo-bedrijven voor de nationale veiligheid van Nederland én het belang van het handhaven van de continuïteit, integriteit en veiligheid van de Nederlandse infrastructuur en de dienstverlening per kabel voor de veiligheid, het welbevinden en de privacy van de inwoners van Nederland.

Klinkt geruststellend. Niet? Zonder externe controle lijkt me dit een dooie mus. Zeker gezien de waarschuwing in het biedingsbericht dat Ziggo bovenop zijn schuld van 3.131.000.000 euro nog 1.400.000.000 euro extra schulden gaat maken. Het bedrijf schrijft de getallen voluit. Liberty Global zelf torst overigens óók de nodige schulden.

Waar zullen Ziggo en Liberty bezuinigen als de winsten eens krimpen? Toch niet op onze nationale veiligheid...

    • Menno Tamminga