Hoogopgeleide shopt vaker online

Laagopgeleide mensen kopen veel minder vaak spullen op internet dan hoogopgeleide mensen. Van de hoogopgeleide internetters heeft 93 procent wel eens online gewinkeld. Onder laagopgeleiden ligt dat percentage op 68. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, dat gisteren werd gepubliceerd. Van de 12,5 miljoen internetgebruikers in Nederland hadden er vorig jaar 2,1 miljoen nog nooit online iets gekocht: 17 procent. Dat percentage is de laatste jaren afgenomen. In 2009 had een kwart van de internetgebruikers nog nooit een webwinkelaankoop gedaan. En in 2005 was dat 45 procent. Van de ruim tien miljoen internetgebruikers die wel eens online iets heeft gekocht, doet een steeds hoger percentage dat ook vaker. Het percentage frequente online shoppers – de shoppers die drie maanden voorafgaand aan het onderzoek een online aankoop hadden gedaan – steeg tussen 2012 en vorig jaar van 57 naar 61 procent. Het percentage minder frequente shoppers bleef vrijwel gelijk op 23 procent.

    • Novum