Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Defensie

Topmanagers Defensie weggestuurd om ICT-problemen

Foto ANP/Martijn Beekman
Foto ANP/Martijn Beekman Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie op het Binnenhof.

Bij het ministerie van Defensie zijn vier topambtenaren uit hun functie gezet vanwege aanhoudende problemen met de automatisering van de krijgsmacht. Dat bevestigen bronnen bij Defensie. De vier worden vanwege verstoorde verhoudingen niet in staat geacht die problemen aan te pakken.

Vandaag schrijft minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) aan de Kamer dat zij managementteams van twee Defensieonderdelen “herziet”. Hennis:

“Verstoorde verhoudingen tussen Joint Informatievoorziening Commando en Operations hebben geleid tot slechte communicatie in de uitvoering. Dit vormt een risico voor de operaties en de bedrijfsvoering.”

Het gaat volgens bronnen om de commandant en zijn plaatsvervanger bij deze onderdelen.

Haperende ICT-systemen

Het ministerie kampt al lange tijd met haperende ICT-systemen – die naast logistieke systemen ook uit wapensystemen kunnen bestaan. Begin deze maand stuurde Hennis na enkele verstoringen van de systemen nog een brandbrief naar de Kamer. Na onderzoek concludeert ze nu dat de technische staat van de apparatuur “onder de maat is”, met “risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering”.

Het bestuur van de Defensieonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de automatisering werkt ook slecht, zo schrijft de minister aan de Kamer. „Het ontbreekt aan een duidelijke visie op het belang van Informatievoorziening en ICT voor Defensie en de verantwoordelijkheid is te versnipperd.”

Volgens Hennis heeft dat geleid tot “ineffectieve besturing”. De minister wil om die reden de macht van haar automatiseringsbaas – de CIO, of chief information officer – versterken. Deze zal ook deel gaan uitmaken van de hoogste ambtelijk top van Defensie.

Automatiseringssysteem functioneert niet naar behoren

De ingrepen hebben formeel geen betrekking op een ander groot onopgelost ICT-probleem bij Defensie. Dat is het automatiseringssysteem Speer. Dit systeem moest álle logistieke processen van Defensie (rond geld, mankracht, wapens en andere spullen) aan elkaar verbinden.

Het project heeft heeft bijna een miljard gekost, vijf keer zo veel als oorspronkelijk begroot. Maar het kan nog geen 30 procent van de taken uitvoeren waarvoor het zou worden gebouwd. En ook die 30 procent werkt moeizaam, zeggen bronnen. Hoewel Defensie formeel nog werkt aan de ‘doorontwikkeling’ van Speer, om de resterende 70 procent te realiseren, zijn er sterke signalen dat Hennis binnenkort zal besluiten het systeem niet verder uit te bouwen.

Ook problemen bij Belastingdienst, Justitie en UWV

Defensie is overigens niet het enige ministerie dat problemen heeft met het succesvol uitvoeren van ict-projecten. Ook de Belastingdienst, het ministerie van Justitie en uitkeringsorganisatie UWV kampen hiermee. Morgen zou de Tweede Kamer over de problemen bij Defensie debatteren.
Lees uit het dossier over falende ICT-projecten ook:

Tips over falende ICT-projecten bij de overheid? Mail ons op ictonderzoek@nrc.nl. Alle tips worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.