Bonussen

Opvallend: aandeelhouders zeggen een keer nee tegen een bonus voor de top

Foto ANP

Nee. Dat zeiden de aandeelhouders van biotechbedrijf Corbion vandaag eensgezind tegen de prestatiebeloning die twee oud-bestuurders in mei bij hun vertrek meekregen. Ruim 89 procent stemde tegen de aandelenpakketten ter waarde van ruim een half miljoen euro voor bestuursvoorzitter Gerard Hoetmer en bijna drie ton voor financieel directeur Koos Kramer.

Het is vrij uitzonderlijk dat aandeelhouders in een speciaal belegde vergadering om goedkeuring gevraagd willen worden voor de uitbetaling van een bonus. Nog uitzonderlijker is het dat zij vervolgens massaal tegenstemmen – ruim 59 procent van het stemgerechtigde kapitaal was aanwezig, waarvan dus bijna 90 procent tegenstemde – en dat ook de grote aandeelhouders zich uitspreken.

Succesvolle verkoop bakkerijtak

Hoetmer en Kramer kregen de beloning vanwege de “succesvolle verkoop” van de bakkerijtak, juli vorig jaar. Maar hoe ingewikkeld het ook mag zijn om een bedrijfsonderdeel te verkopen, “het hoort bij het takenpakket van een bestuurder”. Dat zei Bram Hendriks namens aandeelhouder ING (ruim 15 procent) tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Die werd georganiseerd nadat bleek dat diverse aandeelhouders vonden dat om hun goedkeuring had moeten worden gevraagd.

Nadat ING zich had uitgesproken over de tegenstem, stond ook de vertegenwoordiger van een andere grote aandeelhouder op: ASR Nederland (ruim 5 procent). Ook deze investeerder had graag van tevoren willen weten dat er een prestatiebeloning gekoppeld zou worden aan de verkoop. En ook deze investeerder vond dat de verkoop van een divisie “hoort bij de normale bedrijfsactiviteiten”. Daarvoor is “normaliter geen extra beloning nodig”.

Maar hoewel Rudy Markham, voorzitter van de raad van commissarissen, die uitkomst “betreurt”, wil dat niet zeggen dat de aandeelhouders hun zin krijgen. De toekenning van de prestatiebeloningen, zei hij, “kan niet eenzijdig worden geannuleerd”. De raad van commissarissen van Corbion zal zich nu samen met de beide oud-bestuurders beraden op de situatie.

Aandelen in Corbion geen goede belegging

Na die mededeling veerde een particuliere belegger woedend overeind. “Waarom laat u ons komen als u de uitslag niet respecteert?” En: “Het is te gek voor woorden dat de heren een zak geld meekrijgen terwijl het geld van de beleggers de laatste jaren in rook is opgegaan.”

Hoewel dat laatste enigszins overdreven is, zegt econoom Patrick Beijersbergen van beleggersbelangenvereniging VEB, waren de aandelen in Corbion de laatste jaren inderdaad geen goede belegging. Waar andere bedrijven op het gebied van voeding en chemie – zoals Unilever en DSM – het juist goed deden, daalde de waarde van de aandelen in Corbion.

Als de commissarissen er niet uit komen met Hoetmer en Kramer, zegt Beijersbergen, “hebben ze een probleem”. De beleggers zullen zich volgens hem dan beraden op vervolgstappen.

“Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Een rechtsgang sluit de VEB daarbij niet uit.”