Indringende Oidípous

Oidípous, het slot van het Holland Festival, was goeddeels ontdaan van 2.500 jaar bewerkingen en psychiatrische analyse – Freuds oedipuscomplex. Over bleven 1.000 oud-Griekse woorden van Edzard Mik op 75 minuten muziek van componiste Calliope Tsoupaki. Sophocles’ verhaal van Oidipous in Kolonos toont de nadagen van de man wiens noodlot het was zijn vader te doden en zijn moeder te huwen.

De fascinerende en indringende muziek doorkruist de eeuwen met exotische samenklanken die hun weg vinden van de Oudheid via Monteverdi naar Bach. Ze gaven expressief reliëf aan de zang van Harry van der Kamp, Nora Fischer, Marcel Beekman en de kleurrijke barokinstrumenten van de Nederlandse Bachvereniging.

De strenge enscenering van Pierre Audi ging terug naar de sobere stijl van de Monteverdi-ensceneringen waarmee hij vanaf 1990 furore maakte bij De Nederlandse Opera. Het verhaal over de genadeloze Griekse goden, begonnen met een uitgerekte versie van Kommt ihr Töchter helft mir klagen uit de Matthäus, werd gesitueerd op een kruis, christelijk symbool van vergeving van zonden.

    • Kasper Jansen