Economie

Hoeveel banen heeft Hans Alders? Raad eens

Foto ANP

Hij wordt geregeld Hans ‘bijbaan’ Alders genoemd. En vandaag krijgt de 61-jarige voormalig PvdA-minister en commissaris van de koningin het nog drukker. Hij gaat als president-commissaris bij ProRail aan de slag. Niet slecht voor iemand die als hoogst genoten opleiding de lagere school heeft.

Maar wat doet Alders allemaal? Dit zijn zijn de 21 functies van Hans Alders, gebaseerd op zijn LinkedIn-profiel.

1. President-commissaris ProRail

ProRail exploiteert 7.028 kilometer spoor, 7.172 wissels en 11.843 seinen. Vandaag treedt Alders aan als hoofd van de Raad van Commissarissen bij de spoorbeheerder. Zijn voorganger verdiende daar vorig jaar 39.752 euro mee. Treinen zijn Alders niet vreemd. Hij was tot voor kort lid van de Klankbordgroep Lange Termijn Spooragenda en de Raad van Advies van NS-concurrent Arriva (er is zelfs een trein naar hem vernoemd.

2. Bestuursvoorzitter PFZW


Pensioenfonds Zorg en Welzijn telt ruim 2,5 miljoen deelnemers, 22.000 aangesloten bedrijven en een belegd vermogen van 137,3 miljard euro. Hans Alders is al sinds 2000 bestuursvoorzitter bij PFZW. Vorig jaar verdiende hij daar 118.000 euro mee (een stijging van 20 procent ten opzichte van 2012).

3. Voorzitter Alderstafels


Eigenlijk zijn dit drie afzonderlijke functies. In 2006 wordt wegens Schiphol een organisatie opgericht voor overleg tussen de luchtvaartsector, de rijksoverheid, regionale en lokale bestuurders en bewoners. Het krijgt de naam van de voorzitter: de Tafel van Alders. In 2009 wordt een dergelijke Alderstafel ook opgericht voor de vliegvelden Eindhoven en Lelystad, uiteraard ook onder voorzitterschap van Hans Alders.

4. Voorzitter Energie-Nederland

Energie-Nederland is de belangenbehartiger van vrijwel alle energiebedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt. Alders is de voorzitter. Hij was het die vorig jaar het energieakkoord tekende.

5. Bestuurslid VNO-NCW

De ondernemingsclub wordt vaak als de machtigste lobbyclub van Nederland aangeduid. Alders is lid van het dagelijks bestuur, formeel namens Energie-Nederland.

6. Directeur adviesbureau

Alders heeft sinds 2009 zijn eigen adviesbureau in Groningen en is dus ook directeur van Hans Alders Procesregie & Advies BV.

7. Kwartiermaker Omgevingsraad

Alders bracht onlangs als kwartiermaker advies uit over een nieuw op te richten adviesorgaan rondom Schiphol, dat wordt de Omgevingsraad Schiphol.

8. Voorzitter Mosseltransitie

Nederland vangt bijna 60 miljoen kilo mosselen per jaar, maar dat moet duurzamer van de overheid. Sinds vorig jaar is Alders voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Mosseltransitie die beslist over de algehele koers van de mosselvisserij.

9. Voorzitter Hoogspanningsnet

Het grensoverschrijdende elektriciteitsnetwerk is ingewikkeld. TenneT beheert de interconnectoren tussen Nederland en Noorwegen, Duitsland en België en gebruikt een systeem van veilingen om grenscapaciteit toe te wijzen aan marktpartijen. De inkomsten daarvan zijn ondergebracht bij de Stichting Beheer Doelgelden Landelijk Hoogspanningsnet. De voorzitter sinds 2013? Hans Alders.

10. Voorzitter Raad van Toezicht TKI


Het Kabinet heeft negen topsectoren aangewezen waaronder de chemiesector. Alders is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE). Die stichting moet zorgen voor een ‘biobased’ economie in Nederland.

11. Bestuurslid Eurelectric


Alders heeft ook internationale functies. Zo is hij bestuurslid van de Europese club voor energieproducten, -leveranciers en -handelaren Eurelectric.

12. Bestuurslid Eurogas

Ook bij het equivalent voor de Europese gasindustrie Eurogas is hij bestuurslid.

13. Voorzitter Adviesraad TNO

Onderzoeksinstituut TNO richt zich op een aantal thema’s, waaronder energie. Ieder thema kent een strategische adviesraad en iedere adviesraad kent een voorzitter. Bij de Strategische Adviesraad Energie is dat Hans Alders.

14. Voorzitter Adviesraad EDGaR

Energy Delta Gas Research is een consortium van gasbedrijven en de wetenschap met als doel toepassingen op het vlak van gas en duurzaamheid te ontwikkelen. Voorzitter van de Raad van Advies is Alders.

15. Voorzitter Raad van Toezicht AOG

AOG Contractonderwijs BV is de publiek-private onderneming van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Freia, ook de School of Management valt eronder. Alders is voorzitter van de Raad van Commissarissen.

16. Lid Raad van Toezicht RUG

https://www.youtube.com/watch?v=t5HCq2pSRKM
Alders heeft meer banden met de ruim 27.000 studenten tellende RUG. Hij is ook lid van de vijfkoppige Raad van Toezicht.

17. Voorzitter Raad van Toezicht UMCG


Ook bij het Universitair Medisch Centrum Groningen houdt Alders toezicht, als voorzitter van de Raad van Toezicht.

18. Commissaris Lysias

“De adviseurs en interimmanagers van Lysias hebben een passie voor het openbaar bestuur en werken met hart en ziel aan maatschappelijke vraagstukken”, aldus Lysias. De Lysias Consulting Group biedt allerlei diensten aan, waaronder het ondersteunen van adviescommissies van de overheid. Alders is een van de twee leden van de Raad van Commissarissen.

19. Voorzitter Overlegorgaan

Via het Overleg Infrastructuur en Milieu consulteert de overheid maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven voor de totstandkoming van beleid en besluiten. Hans Alders is een van de vier “onafhankelijke voorzitters” en richt zich op bereikbaarheid.

20. Ambassadeur Platform BEE

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving, Alders is ambassadeur van het platform.

21. Voorzitter Raad van Toezicht Groninger Forum


Het is het meest baanbrekende en discutabele bouwproject in de recente geschiedenis van Groningen. Op de Grote Markt moet in 2017 het Groninger Forum verrijzen: “een cultuurhuis met landelijke uitstraling”. De bouw van het Forum en de aanpak van de oostzijde van de markt kost 170 miljoen euro. Hans Alders is voorzitter van de Raad van Toezicht.