Wetenschapselite neemt liefst mannen aan

Dat staat goed op je cv als onderzoeker: de naam van een Amerikaans topinstituut als Harvard, Stanford of Yale. Maar voor vrouwen is het veel lastiger daar een plek te bemachtigen dan voor mannen. Met name in de laboratoria van mannelijke toponderzoekers. Die blijken beduidend minder vrouwelijke promovendi en postdocs aan te nemen dan de mannelijke groepsleider van een doorsneelab.

Dat blijkt uit een analyse van twee Amerikaanse onderzoekers – een man en een vrouw – die deze week wordt gepubliceerd in het tijdschrift PNAS (early online edition). In de VS onderzochten ze de geslachtsverdeling op de 24 belangrijkste onderzoeksinstituten op het gebied van moleculaire biologie, celbiologie, biochemie en genetica.

Waarom de mannelijke wetenschapselite zo veel liever mannen aanneemt dan vrouwen, is niet onderzocht. Dat er minder geschikte vrouwelijke kandidaten zouden zijn, achten de onderzoekers onwaarschijnlijk. Want in de laboratoria van vrouwelijke toponderzoekers bleken ongeveer evenveel vrouwen als mannen te werken.

Aangezien deze 24 topinstituten leverancier zijn van veel nieuwe hoogleraren, houdt de scheve man-vrouwverhouding onder hen (82 versus 18 procent in de biologie) zichzelf in stand.