Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Archeologie

Bijzondere zevende-eeuwse schaal gevonden in Oegstgeest

De schaal.
De schaal. Foto Universiteit Leiden

Archeologen van de Universiteit Leiden hebben bij opgravingen vorig jaar in Oegstgeest een zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw gevonden. Volgens de universiteit is het een unieke vondst, die erop wijst dat in Oegstgeest een elite met ‘een wijdvertakt internationaal netwerk’ woonde.

De schaal van 11 centimeter hoog en een diameter van 21 centimeter, is ingelegd met halfedelstenen en heeft afbeeldingen van dieren en planten van bladgoud. Daarom is de schaal ook zo bijzonder volgens de universiteit; vergelijkbare schalen zijn meestal van brons.

Het voorwerp, dat vermoedelijk als drinkschaal of wasbakje gebruikt werd, dateert waarschijnlijk uit de Laat-Romeinse tijd. De afbeeldingen wijzen erop dat de schaal uit het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied of het Nabije Oosten afkomstig is. De andere decoraties dateren uit de eerste helft van de zevende eeuw en wijzen op culturele invloeden uit Duitsland, de ophangbevestiging op Engeland en Scandinavië.

Bovenaanzicht van de schaal. Foto Universiteit Leiden

Vondst werd even geheim gehouden

Tot nu toe was bij Oegstgeest geen bewijs voor de aanwezigheid van een elite in de buurt van Oegstgeest. De wetenschappers vermoeden dat het voorwerp is geofferd en zo in de grond terecht is gekomen.

De universiteit maakte de vondst van de schaal op het terrein van het Bio Science Park in Leiden vorig jaar niet meteen bekend om de verdere opgravingen niet te verstoren. Bij de opgraving werden resten van een groot dorp uit de zesde en zevende eeuw gevonden.

De schaal is inmiddels gerestaureerd door de provincie Zuid-Holland en is vandaag voor langdurig bruikleen overgedragen aan het Rijksmuseum van Oudheden, waar het voorwerp tot het najaar te zien is.

Foto Universiteit Leiden.