Veertien Nederlandse jihadi’s omgekomen - kans op aanslag ‘reëel’

Europa telt inmiddels drieduizend jihadgangers. Uit Nederland zijn ongeveer 130 jihadisten vertrokken, van wie er ruim dertig zijn teruggekeerd. De strijd tegen de jihadistische beweging moet om die reden worden opgevoerd, schrijft minister voor Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vanochtend aan de Tweede Kamer.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Foto ANP/Bart Maat

Europa telt inmiddels drieduizend jihadgangers. Uit Nederland zijn er sinds 2012 ongeveer 130 jihadisten vertrokken, van wie er ruim dertig zijn teruggekeerd. Veertien Nederlandse jihadstrijders zijn in de strijd omgekomen, schrijft de AIVD vanmiddag.

Enkele honderden personen rekent de AIVD tot aanhangers, een klein aantal van hen is bereid om de jihadgang te maken. Enkele duizenden zijn sympathisant.

‘Strijd tegen jihadistische beweging moet opgevoerd’

De strijd tegen de jihadistische beweging moet worden opgevoerd, schrijft minister voor Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) vanochtend aan de Tweede Kamer naar aanleiding van deze nieuwe cijfers.

De recente aanslagen in het Joods Museum in Brussel en de opmars van terreurorganisatie ISIS in Irak laten volgens Opstelten zien hoe concreet de dreiging tegen het Westen en binnen Europa is. De bewindsman noemt het in een persbericht ‘onacceptabel’ dat Nederlanders deelnemen aan de gewelddadige strijd in Syrië en Irak.

Alles op alles om te voorkomen dat Nederlanders afreizen

‘Alle beschikbare middelen’ worden aangewend om te voorkomen dat Nederlandse jihadi’s afreizen. Ook wordt op Europees niveau overlegd over een goede informatie-uitwisseling over de drieduizend Europese jihadi’s.

‘Kans op aanslag in Nederland reëel’

Ook in Nederland wordt actie ondernomen. Inmiddels zijn de uitkeringen van alle vertrokken jihadi’s stopgezet en is van dertig mensen hun paspoort gesignaleerd. Van meerdere minderjarigen is voorkomen dat zij vertrokken.

Het dreigingsniveau in Nederland blijft substantieel, zo schrijft Opstelten daarnaast. Dat betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. Nogmaals een reden voor de minister om jihadgangers actief te bestrijden.