Van berispte accountant tot commissaris bij Nationale Nederlanden

ING heeft een berispte voormalig accountant benoemd tot commissaris van NN Group, de verzekeringtak van ING die woensdag naar de beurs gaat. Dat blijkt uit het prospectus van NN Group.

Het gaat om Hans Schoen, oud-partner van accountantskantoor KPMG. Schoen (59) kreeg eind december 2012 een officiële waarschuwing van de Accountantskamer, het tuchtcollege van de accountancysector. Een waarschuwing is de eerste van vijf soorten tuchtmaatregelen, waarvan de vijfde de zwaarste is.

Het college verweet Schoen het „fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid te hebben geschonden” bij de controle van het Philips Pensioenfonds in 2006. Zijn specifieke „misslag” was dat hij „onvoldoende de onafhankelijkheid had getoetst” van vastgoedtaxateurs.

Bij het fonds, zo kwam later aan het licht, werd zwaar gefraudeerd met vastgoedtransacties. Vastgoedwaarderingen speelden daarbij een belangrijke rol. De fraude bestond eruit dat onroerend goed veel te goedkoop werd verkocht aan een makelaar, die het doorverkocht met veel winst. Dat kon omdat vastgoed in de boeken stond zonder dat de waarde ervan was gebaseerd op een inschatting van een onafhankelijke taxateur. Schoen keurde de jaarrekening over 2006 goed.

Het Openbaar Ministerie stelde een strafrechtelijk onderzoek in. De fraude kostte Philips tientallen miljoenen euro’s. Samen met het onderzoek dat het OM gelijktijdig begon naar de vastgoedfraude bij ontwikkelaar Bouwfonds, werd de affaire bekend als de Klimop-zaak.

De Accountantskamer kwam tot de uitspraak na een klacht van toezichthouder AFM. Die ging in haar klacht verder dan het college. Zo claimde de AFM dat Schoen „onvoldoende professioneel kritisch” was geweest. Er zouden tijdens de controle zo veel signalen van fraude zijn geweest, dat hij zich kritischer had moeten opstellen. De kamer stelde de AFM hierin in het ongelijk. Zowel Schoen als de AFM ging in beroep. Dat loopt nog.

Opvallend is dat de AFM en toezichthouder DNB hebben ingestemd met de benoeming. Zij toetsen topfunctionarissen van financiële bedrijven op hun geschiktheid en betrouwbaarheid. Beide moeten goedkeuring geven.

DNB zegt „nooit commentaar” te geven op benoemingen, ook de AFM wil niet reageren. ING wacht het beroep af.