Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Het subtiele voordeel van Minerva

LSV Minerva bestaat dit weekend 200 jaar. Is lidmaatschap van het Leids studentencorps nog altijd de smeerolie voor een carrière? Minerva-reünisten bagatelliseren het belang ervan. Maar ze kunnen elkaar altijd bellen, als het nodig is.

Ze zitten overal, de reünisten van de Leidse Studenten Vereniging Minerva. Neem het ministerie van Justitie. Sinds het kabinet-Van Agt II, in 1980, heeft daar constant een ‘Leienaar’ in de top gezeten. Met slechts één uitzondering tijdens Lubbers III.

Michiel Scheltema, Frits Korthals Altes, Winnie Sorgdrager, Benk Korthals en Ivo Opstelten: allemaal waren ze lid van het Leidse studentencorps. CDA’ers Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin studeerden weliswaar in Amsterdam, maar destijds was de hoogste ambtenaar Joris Demmink (VVD) een Minervaan.

LSV Minerva bestaat 200 jaar. Dit weekeinde beginnen de twee weken durende festiviteiten rondom het veertigste lustrum. Een corpslidmaatschap gold lange tijd als de smeerolie van een succesvolle loopbaan. Is dat nog steeds zo?

Dat valt enorm mee, zegt Frits Korthals Altes (VVD). Ja, hij werd er gevormd, hij had een leerzame bestuursfunctie. Maar Minerva helpt je niet om minister van Justitie te worden. „Het woord ‘netwerken’ bestond nog niet eens toen ik daar zat. Zakelijk heb ik er vrijwel niets aan gehad.” Is het dan volstrekt toeval, al die Minervanen in de top van het ministerie? Misschien is de rechtenstudie in Leiden gewoon heel goed, oppert Korthals Altes. „Die stond aan de top.”

Geheim genootschap

Andere ‘reünisten’ van Minerva reageren hetzelfde: zo heel belangrijk is mijn corpsnetwerk niet. Of: ik geef heus niet zomaar banen aan Minervanen. Of: directe collega’s zijn voor mij belangrijker.

„Er wordt vaak over Minerva gepraat als een geheim genootschap”, zegt Pieter Winsemius, oud-minister en voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). „Daar heb ik niks van gemerkt.”

Als er al een voordeel genoemd wordt, is het dat je er veel kunt leren. „Sociale vaardigheden bijvoorbeeld”, zegt Alexander Rinnooy Kan, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en nu hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. „Dat is zoiets wat je daar al doende oppakt.” Vergaderregels, respect voor het oudere jaar, spreken in het openbaar, tafelmanieren. Maar daar is het corps volgens hem niet uniek in. „Dat leer je bij andere studentenverenigingen ook.”

Op de borst slaan

Allemaal relativeren ze het belang van Minerva voor hun loopbaan. En dat is logisch, volgens socioloog Jaap Dronkers. Niemand zal zich op de borst slaan met zijn Minerva-netwerk. „Je ziet ook niemand adellijke titels gebruiken. Daarmee kun je het vergelijken. Niemand zegt: ik ben van Minerva en nu ga je die deur voor me opendoen. Tuurlijk niet.”

Dronkers deed een van de weinige wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van het corpslidmaatschap op je loopbaan, alweer zeventien jaar geleden. De uitkomst: studenten die tussen 1920 en 1960 bestuurder waren van een corps, kregen daarna vaker een toppositie in het bedrijfsleven dan bestuurders van christelijke (SSR) of katholieke ‘gezelligheidsverenigingen’.

Een vergelijkbare conclusie kwam vier jaar geleden uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van de Volkskrant: ruim tweederde van invloedrijk Nederland is lid geweest van het corps of een andere studentenvereniging. Best vertegenwoordigd: Minerva, met 10 procent. Gevolgd door het Rotterdamsch Studenten Corps (6), het Utrechtsch Studenten Corps (5) en het Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit (4).

Zij krijgen niet zomaar banen toegeschoven. Het werkt subtieler, zegt Dronkers. „Stel, een slager heeft twee sollicitanten voor één baan. Er is maar één verschil: de een is mooi, de ander lelijk. U neemt de mooie in dienst. Als zij glimlacht en vraagt: mag het een onsje meer zijn, dan wordt er meer verkocht.”

Op diezelfde manier biedt het lidmaatschap van een corps een subtiel voordeel ten opzichte van anderen. „Er is een algemeen idee dat zij meer kunnen, meer geleerd hebben.” Niet onterecht, denkt hij zelf. „Als het niet waar was, zou dat idee intussen zijn weggesleten.”

Online database

Minerva schept een onderlinge band. Zelfs als je elkaar in Leiden nooit bent tegengekomen. Reünisten kunnen elkaar altijd bellen. In een online database staan de adressen en telefoonnummers. Je kunt zoeken op naam, aankomstjaar, jaarclub of huis. Waarna je toegang hebt tot de telefoonnummers van Kamerleden, topambtenaren en invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven. Een paar telefoonnummers ontbreken. Die van koning Willem-Alexander en prinses Beatrix bijvoorbeeld. En van de ministers Opstelten en Schultz van Haegen. Bij hen staat alleen een adres.

Toch geldt dat je niet te veel kunt vragen van mensen die je niet kent. Je kunt niet zomaar een baan voor je zoon regelen. Maar je kunt wel ontdekken welke bedrijven nog personeel zoeken. „De meeste banen in Nederland worden geworven via informele netwerken”, zegt Dronkers. „Een groter netwerk betekent: meer informatie.”

Wie zich aansluit bij een studentenvereniging, zegt Dronkers, wordt gedwongen ook met mensen om te gaan die je niet zelf als vriend hebt uitgekozen. „Echte vrienden willen wel verder gaan om je te helpen. Het nadeel is dat ze vaak dezelfde interesses hebben als jij.” In een netwerk als dat van Minerva leer je mensen kennen uit verschillende vakgebieden die je altijd kunt bellen.

Dat herkent ook ondernemer Huib Wurfbain, die voorheen bij onder meer Akzo Nobel en Ahold werkte. Indertijd werd hij lid voor de gezelligheid. „De gemiddelde 18-jarige denkt niet: daar heb ik later wat aan.” Maar later merkte hij dat de vereniging bijdroeg aan een groter netwerk. „Als iemand bijvoorbeeld een perstraining nodig heeft, kan ik direct iemand bedenken die een pr-bureau heeft.”

Stan Robbers, partner bij het Amsterdamse advocatenkantoor Heussen, werft weleens sollicitanten via Minerva. Zelf plaatst hij alleen advertenties in een ledenblad van het corps. Maar advocatenkantoren met een groter wervingsbudget organiseren weleens masterclasses voor Minervanen. „Dan gaan studenten een dag of een week op je kantoor aan een zaak werken.” De perfecte manier om talent te ontdekken. Maar, ook Robbers benadrukt dat iedereen een goed cv nodig heeft. Minervaan of niet.

Bij sollicitaties zorgt Minerva er „in het allerbeste geval” voor dat je meer kans hebt op een eerste gesprek, zegt Alexander Rinnooy Kan. „Maar daarna moet je toch verder komen op basis van wat je kunt.”

Blijft Minerva goed voor een topnetwerk in het bedrijfsleven en de overheid? Dronkers denkt van wel. „Ik heb al zo vaak de voorspelling gehoord dat het belang van corpora zou verminderen, terwijl het niet bleek uit te komen, dat ik het niet meer geloof. Het zal zo blijven. Netwerken zijn de afgelopen jaren even belangrijk gebleven.”