Ziekenhuis mag van Tweede Kamer winst gaan uitkeren

Het voorstel van minister Schippers (Volskgezondheid) heeft in de Eerste Kamer nog de steun nodig van het CDA.

Er tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor het plan van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) om ziekenhuizen in staat te stellen winst uit te keren aan investeerders. Over de maatregel wordt al jaren gesteggeld.

Niet alleen coalitiepartijen VVD en PvdA steunen het plan, maar ook D66 en SGP. Over het voorstel wordt volgende week gestemd. Of het voorstel ook in de Eerste Kamer stand houdt, is nog de vraag. Veel hangt af van de houding van het CDA in de Senaat.

Minister Schippers wil ziekenhuizen winsten laten uitkeren om gemakkelijker kapitaal aan te trekken voor bijvoorbeeld nieuwbouw en nieuwe behandelingen. Banken zijn nu terughoudend geworden en lenen alleen tegen relatief hoge rente geld uit. Schippers denkt dat vooral de „enorme pensioenfondsen” interesse zullen hebben. De pensioenfondsen mogen nu al wel investeren in bijvoorbeeld thuiszorg en huisartsenpraktijken.

Tweede-Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) verwacht dat met het opheffen van het verbod de ziekenhuizen meer kansen krijgen om bijvoorbeeld „dure kankerbehandelingen” toe te passen. Een aantal voorwaarden voor private investeringen moet „cowboys en sprinkhanen” buiten de deur te houden. Zo moeten de ziekenhuizen en investeerders over voldoende reserves beschikken, moeten investeringen voor de lange termijn worden aangegaan en moet de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg gewaarbord zijn. De PvdA wil daartoe een „extra toets” door de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bouwmeester: „Er bestaat een reële angst dat ziekenhuizen onderr druk van private investeerders alleen lucratieve behandelingen uitvoeren. Met deze maatregelen willen we voorkomen dat ziekenhuizen aan cherry picking doen.”

De oppositiepartijen SP en PVV blijven tegenstander. Kamerlid Renske Leijten (SP) vindt dat niet private partijen maar de overheid garanties moet afgeven bij grote investeringen. „Dit is een publieke en geen private taak.”