Bonus of niet, bij de bank verdien je meer

De gemiddelde bankmedewerker verdient 83 procent meer dan Jan Modaal. Zelfs na de crisis blijven de beloningen stijgen.

Bankmedewerkers verdienen goed. En het wordt alleen maar beter. Zelfs sinds het begin van de crisis (in 2008) zijn de bankbeloningen per saldo harder gestegen dan het salaris van de gemiddelde werknemer in Nederland.

Dit blijkt uit de zogenoemde arbeidsrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om de totale gemiddelde beloning van het bankpersoneel, van baliemedewerker tot directeur.

Ondanks een maatschappelijke roep om versobering is het gemiddelde loon van bankmedewerkers per jaar met 5,8 procent gestegen, tegen 2 procent voor de gemiddelde werknemer. De totale beloning, inclusief alle lasten voor de werkgever en inclusief bijvoorbeeld bonussen, steeg met 10,1 procent, tegen 2,3 procent voor de gemiddelde werknemer.

Uit de statistieken blijkt dat de beloning van de gemiddelde bankmedewerker in 2001 52 procent hoger was dan die van de gemiddelde Nederlander. In 2013 was dat, ondanks de financiële crisis, gestegen naar 83 procent meer. Uit oudere arbeidsrekeningen blijkt overigens dat in 1987 bankmedewerkers slechts 18 procent meer verdienden dan gemiddeld.

Bankmedewerkers behoren tot de op twee na best betaalden van Nederland. Op nummer een en twee staan de mijnbouw en aardolie-industrie. Een bankmedewerker kost nu het drievoudige van iemand in de horeca of de detailhandel.

Vorige week veroorzaakte ABN Amro maatschappelijke ophef door de laag managers net onder de top een salarisverhoging toe te kennen van 20 procent ter compensatie van een versobering van de bonusregeling bij banken die door het kabinet wordt doorgevoerd.

De cijfers van het CBS suggereren dat deze compensatie over de gehele linie binnen banken wordt toegepast. De Rabobank sloot in 2013 een nieuwe cao met de vakbonden, waarin de variabele beloningen werden afgeschaft voor het voltallige personeel. Maar daar tegenover stond wel een eenmalige verhoging van 1,5 procent van het vaste salaris. De bank introduceerde daar bovenop een zogenoemd Employee Benefit Budget, waarin een beloning werd opgenomen van 9,5 tot 17,5 procent (variërend per salarisschaal).

Versobering bestaat alleen in naam

Alles bij elkaar ging het personeel er op papier gemiddeld 1 procent op achteruit, zo blijkt uit een brief die minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) begin dit jaar aan de Tweede Kamer stuurde. Oftewel: in naam werd er bij Rabo misschien versoberd, maar in de praktijk dus nagenoeg niet. Voor het topkader zijn de bonussen eveneens afgeschaft, maar zij krijgen per 2014 een compensatie van gemiddeld 13,5 procent van het vaste salaris.

Bij ING is in feite hetzelfde gebeurd. Die bank schafte in oktober 2012 al de variabele beloningen af. Maar werknemers kregen in ruil daarvoor tot 2015 wel elk jaar 3 procent erbij (9 procent in totaal). Daarnaast kunnen ze ook nog jaarlijks een extra verhoging van het vaste salaris ‘verdienen’, variërend van 0 tot 7 procent. Mits er goed word gepresteerd. Dat zou je overigens in feite ook als een prestatiegebonden bonus kunnen zien.

Bij ING zijn de medewerkers overigens niet op een nullijn gezet. Zij krijgen nog steeds elk jaar een salarisverhoging. In de bankensector zijn die verhogingen vaak hoger dan in andere bedrijfssectoren.

Bij staatsbank ABN Amro gold tot een paar maanden geleden nog de oude cao, zonder nullijn en bonusbeperkingen. Pas in april dit jaar, zes jaar na de nationalisatie, werd het personeel van de in 2008 genationaliseerde bank op een nullijn gezet. Het voornemen is volgens de bank een versobering van 5 tot 10 procent op de gemiddelde beloning per werknemer.

Banken wijzen erop dat er in het afgelopen jaar ook veel verloop is geweest, waardoor er aanzienlijke sommen aan vertrekpremies zijn betaald. De Rabobank en ING hebben vorig jaar allebei omvangrijke nieuwe reorganisaties aangekondigd. Het personeel dat overblijft is vaak ook hoogopgeleid. Door de automatisering verdwijnen vooral laaggeschoolde banen. Dat hoogopgeleide personeel ontvangt doorgaans relatief hogere salarissen. Ook dat zou een verklaring zijn voor de verschillen, aldus de banken.