OM onderzoekt tientallen jihadisten en ronselaars

Screenshot Oh, Oh, Aleppo "De Spookstad" op YouTube.
Screenshot Oh, Oh, Aleppo "De Spookstad" op YouTube.

Justitie wil tientallen jihadisten, ronselaars en anderen betrokkenen bij de burgeroorlog in Syrië strafrechtelijk vervolgen. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijft vandaag in antwoord op Kamervragen van de PVV dat de aandacht voor terugkeerders uit de oorlog “groot” is, meldt persbureau Novum.

Volgens Opstelten is van ongeveer dertig mensen bekend dat zij na hun jihadreis naar Syrië weer zijn teruggekeerd naar Nederland. Voor elke onderkende jihadganger maakte inlichtingendienst AIVD een dreigingsinschatting. “Aanvullend beziet het Openbaar Ministerie of strafrechtelijke vervolging mogelijk is”, aldus Opstelten.

Dreiging verminderen

Voor elk individu wordt de best mogelijke aanpak bedacht “met als doel de mogelijke dreiging die van deze personen uitgaat te verminderen”, verzekert de minister. Hij vindt het “onacceptabel” dat “Nederlandse ingezetenen worden geronseld voor de gewelddadige jihadistische strijd.”

Mochten bepaalde instellingen betrokken blijken bij het ronselen van jihadisten, dan gaat het Openbaar Ministerie kijken of ook daar strafrechtelijke vervolging mogelijk is. Sluiting volgt pas, als dat “voor de openbare orde” noodzakelijk is.

Nieuwe dynamiek

De PVV had vragen gesteld na berichtgeving in NRC (€) waaruit bleek dat inlichtingendienst AIVD het zicht verliest op jihadisten in Nederland. Dat komt door de bezuinigingen op de AIVD en door de “nieuwe dynamiek” in de jihadbeweging. Volgens een AIVD-nota is de jihadbeweging nu ongrijpbaarder en gevaarlijker “dan ooit tevoren”. Uit de krant:

Webfora en contacten met predikers, waarin ‘eenrichtingsverkeer’ domineert, maken plaats voor een dynamische sociale media. Gelijkgestemden beïnvloeden elkaar daar onder meer met chatprogramma’s.

De jihadbeweging zou volgens de AIVD zo het karakter van een grillige “zwerm” krijgen, die zich echter “met behoud van samenhang en richting voortbeweegt”. Het betekent ook dat snel grote groepen gemobiliseerd kunnen worden en verklaart volgens de AIVD de snelle groei van de aantallen uitreizigers naar Syrië.

Een voorbeeld van de nieuwe dynamiek, waarbij sociale media een belangrijke rol spelen is de Nederlandse propagandafilm ‘Oh Oh Aleppo, De Spookstad’, die gisteren online is gezet.

Opstelten wees er na de ministerraad al op dat het kabinet diverse maatregelen wil treffen. Zo moet er een wetsvoorstel komen dat regelt dat terugkerende jihadstrijders hun Nederlandse nationaliteit verliezen. Daarnaast wordt met andere Europese landen een actieplan tegen jihadreizigers ontwikkeld, dat volgende maand af moet zijn. Eerder was al bekendgemaakt dat de uitkeringen en studiefinanciering van jihadreizigers worden stopgezet.