Dit is een artikel uit het NRC-archief

Wetenschap

1 op 50 economen heeft ooit seks geaccepteerd of aangeboden voor wetenschappelijk voordeel

Foto ANP / Roos Koole

Bijna één op de vijftig economen geeft toe weleens seks te hebben geaccepteerd of aangeboden in ruil voor een co-auteurschap van een wetenschappelijk artikel, toegang tot wetenschappelijke gegevens of iemands promotie.

Dat is het pikantste resultaat uit een serieus anoniem online vragenlijstonderzoek naar wetenschappelijk wangedrag onder leden van de European Economic Association (EEA). Het onderzoek betreft uiteraard niet louter seks; het gaat vooral over andere vormen van wetenschappelijk wangedrag.

Sjoemelen met onderzoeksgegevens

In lijn met eerder onderzoek bij economen gaf 1 tot 3,5 procent van de economen toe weleens onderzoeksgegevens te hebben gemanipuleerd, verzonnen of onterecht weggelaten, mensen onterecht als co-auteur te hebben opgevoerd of werk van anderen te hebben gekopieerd. Bijna een kwart zegt weleens iets uit eigen werk te hebben gekopieerd zonder bronvermelding. Zulke zelfrapportagecijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke omvang van wetenschappelijk wangedrag.

De studie is uitgevoerd in 2010 en nu online gepubliceerd in het tijdschrift Research Policy. De Duitse onderzoeker Sarah Necker van de universiteit van Freiburg stuurde de link naar de vragenlijst naar alle 2.520 leden van de EEA; 631 vulden de vragenlijst ten minste deels in en 426 helemaal. De mensen die de vragenlijst invulden verschilden (wat bijvoorbeeld sekse en land van herkomst betreft) niet sterk van de totale ledengroep.