RIVM: Dementie wordt belangrijkste doodsoorzaak, obesitas stabiliseert

Foto ANP / Roos Koole

Dementie is in 2030 de belangrijkste doodsoorzaak. Vier op de tien mensen zijn dan chronisch ziek. Het aantal mensen met overgewicht blijft stabiel. Die voorspellingen zijn te lezen in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die vandaag is gepresenteerd.

Tot 2011 waren longkanker en hartziekten de belangrijkste doodsoorzaken. De onderzoekers verwachten voor de toekomst een verdere daling van dit sterftecijfer. Het aantal mensen dat zal overlijden aan de gevolgen van dementie of een val, zal volgens de voorspellingen toenemen. Dat is mogelijk toe te schrijven aan de vergrijzing: het aantal 65-plussers neemt toe van 16 procent in 2012 tot 24 procent in 2030.

De belangrijkste punten uit de toekomstverkenning van het RIVM zijn:

  • Een nieuwe infectieziekte kan zich ‘elk moment’ aandienen.
  • Tussen 2012 en 2030 stijgt de levensverwachting van Nederlandse mannen van 79 tot 82 jaar. Bij vrouwen gaat de verwachting van 81 naar 83 jaar.
  • Het aantal chronisch zieken stijgt van 5,3 miljoen (32 procent van de bevolking) in 2011 naar 7 miljoen in 2030 (40 procent).
  • Het percentage Nederlandse rokers daalt van 23% in 2012 naar 19% in 2030 als de daling zoals die nu is, doorzet.
  • Het percentage mensen met overgewicht zal naar verwachting gelijk blijven op 48 procent.
  • Het percentage zware drinkers zal in 2030 net als in 2012 uitkomen op 10 procent.

Over een mogelijke nieuwe infectieziekte schrijft RIVM:

“Bovendien zijn steeds meer bacteriën in toenemende mate resistent tegen antibiotica, terwijl er maar weinig nieuwe antibiotica worden ontwikkeld.”

Nederlandse jongeren drinken vaak

Een op de drie Nederlanders beweegt te weinig en dat zal ook in 2030 zo zijn. Onder jongeren zijn niet alle trends gunstig. Jongeren zijn weliswaar minder gaan roken en drinken, maar het aantal jeugdigen dat extreem veel drinkt is onverminderd hoog. Ook drinken Nederlandse jongeren nog steeds vaak vergeleken met andere landen.

Vergeleken met andere EU-landen blijft de levensverwachting in Nederland op de zesde plaats staan. De mannen worden in Zweden het oudst, de vrouwen in Frankrijk.

Mantelzorgers vrezen voor eigen gezondheid

Uit het rapport blijkt verder dat mantelzorg soms negatieve effecten heeft op de volksgezondheid. Een op de vijf oudere mantelzorgers vindt dat zijn gezondheid achteruit is gegaan sinds hij zijn naasten helpt. Het gaat vooral om mantelzorgers die intensieve of complexe zorg bieden of zorgen voor iemand met gedragsproblemen. Het kabinet wil juist dat mensen vaker mantelzorg verlenen.

Bekijk hier alle cijfers in het rapport.

    • Alex van der Hulst