Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Al Gore laat klimaatpessimisme achter zich

Al Gore is genezen van het klimaatalarmisme waarvan hij door velen regelmatig wordt beschuldigd. Dat denk je tenminste bij het begin van zijn uitgebreide essay in het tijdschrift Rolling Stone. Wat een optimisme! Gore spreekt van ‘verrassend, zelfs schokkend’ goed nieuws.
Over de prijs van zonne-energie bijvoorbeeld (die nu al in 79 landen lager is dan elektriciteit uit andere bronnen en die in 2020 voor 80 procent van de wereldbevolking de goedkoopste energiebron zal zijn). Over de kolencentrales in de VS, waarvan er in de afgelopen vier tot vijf jaar 166 werden gesloten of sluiting aankondigden. Over India, waar de nieuwe premier Narenda Modi een plan heeft gepresenteerd om de 400 miljoen mensen zonder elektriciteitsvoorziening in principe stroom te geven via zonne-energie.
En zo gaat het nog wel even door. Zo schrijft Gore in Rolling Stone:

‘At the turn of the 21st century, some scoffed at projections that the world would be installing one gigawatt of new solar electricity per year by 2010. That goal was exceeded 17 times over; last year it was exceeded 39 times over; and this year the world is on pace to exceed that benchmark as much as 55 times over.’

Hoewel ook Gore zelf zich heeft laten verrassen door de snelle veranderingen in de energiesector, had hij het kunnen weten. Kijk maar naar de telefoonsector, schrijft hij. De eerste mobiele telefoons waren enorme bakken, en heel prijzig. Toen ze in 1980 op de markt kwamen verwachtte producent AT&T rond de eeuwwisseling zo’n 900.000 gebruikers van het mobiele netwerk. Het werden er 190 miljoen. En het zijn er inmiddels 6,8 miljard, terwijl traditionele bekabelde telefoonmaatschappijen verkommeren. Zo kan het dus gaan met oude nutsbedrijven.
Gore legt uit hoe traditionele bedrijven terugvechten. In de VS bijvoorbeeld via de gebroeders Koch, die willen dat burgers belasting gaan betalen als ze zonnepanelen installeren, omdat ze ‘free riders’ zijn op het bestaande energienetwerk. Woedend schrijft Gore:

‘You want to talk about the uncompensated use of infrastructure? What about sewage infrastructure for 98 million tons per day of gaseous, heat-trapping waste that is daily released into our skies, threatening the future of human civilization? Is it acceptable to use the thin shell of atmosphere surrounding our planet as an open sewer? Free of charge? Really?’

De echte ‘free riders’ vindt hij, zijn degenen die de atmosfeer gebruiken als vuilnisbelt voor hun broeikasgassen. Gore zou Gore niet zijn als daarna niet een uitgebreid overzicht van recente klimaatgerelateerde problemen zou volgen.
Het essay was nog niet verschenen of vox.com kwam met vijf argumenten die Gore’s optimisme de grond in boorden

1. Ja, de hoeveelheid duurzame energie groeit, maar niet zo snel als de hoeveelheid fossiele energie.
2. Nee, de uitstoot van broeikasgassen per eenheid van energie is de afgelopen jaren amper gedaald.
3. Nooit werd er zoveel steenkool verstookt als vorig jaar
4. Slechts 27 procent van de groei in de opwekking van elektriciteit komt op het conto van duurzame energie.
5. Wereldwijd stijgt de uitstoot van broeikasgassen nog steeds.

Vox haalde zijn cijfers uit de altijd interessante Statistical Review of World Energy, dat BP jaarlijks uitgeeft. De oliemaatschappij vatte zijn review als volgt samen:
Ondanks een stagnerende economie is er meer energie gebruikt. Voor alle brandstoffen behalve kernenergie zijn zowel productie als consumptie toegenomen. Voor alle fossiele brandstoffen steeg de consumptie sneller dan de productie. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is ook toegenomen, maar iets minder snel dan gemiddeld. Alarmistisch? Gewoon de feiten.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.