We leven langer en zijn een groter deel van ons leven gezond

Als de huidige trends doorzetten, zal de levensverwachting voor mannen zonder fysieke beperking in 2013 vijf jaar zijn toegenomen.
Als de huidige trends doorzetten, zal de levensverwachting voor mannen zonder fysieke beperking in 2013 vijf jaar zijn toegenomen. ANP / Roos Koole

Dat we steeds langer leven is bekend. We zullen ook een steeds groter deel van ons leven gezond zijn, voorspelt het CBS (pdf). Als de huidige trends doorzetten, zal de levensverwachting zonder fysieke beperkingen voor mannen in 2030 vijf jaar zijn toegenomen. Bij vrouwen is dit vier jaar.

Ouderdom gaat gepaard met lichamelijke beperkingen die niet met hulpmiddelen zijn te ondervangen. We leven, zo verwacht het CBS, de komende tijd echter steeds langer zonder dat soort beperkingen. Deze toename is groter dan de toename in levensverwachting.

Ook zonder fysieke beperkingen voelen we ons minder gezond

We voelen ons minder gezond naarmate we ouder worden. De levensverwachting in “als goed ervaren gezondheid” ligt in Nederland bijna zeven jaar lager dan de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen. Die eerste is de afgelopen jaren minder sterk gestegen.

Een voorbeeld

In 2030 wordt een man gemiddeld 82 jaar. Daarvan leeft hij 76 jaar zonder fysieke beperkingen, en voelt hij zich 68 jaar gezond: