Terroristen keren terug in bourgeoisie

De Duitse film- en literatuurgeschiedenis is nog niet klaar met het recente verleden. Na films als Der Baader Meinhof Komplex en Wer Wenn Nicht Wir is het linkse Rote Armee Fraktion-terrorisme terug op de agenda. Hoofdvraag: hoe gaat men na 9/11 om met politiek geweld? Das Wochenende van Bernard Schlink volgt een RAF-terrorist van de tweede generatie. Na achttien jaar gevangenisstraf komt hij vervroegd vrij. Zijn ex Inga plus echtgenoot en voormalige kameraad Henner verzamelen zich in een Brandenburgse weekendhuis van zus Tina voor een welkomstweekendje vol pijnlijke misverstanden en verwijten. De film ontrolt zich als een Kammerspiel, met meer intieme psychologie dan grootse cinema: het milieu is precies dat van de Duitse middenklasse uit Kammerspielfilms uit de jaren twintig. Inga, Tina en Henner bleken ondanks hun vroegere idealen gewone burgers met een risicomijdende voorliefde voor comfort. Maar echt schrijnen gaan de confrontaties nooit, daarvoor is de film zelf iets te bourgeois.