Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Staatssecretaris Dekker grijpt in bij evangelische scholen’

Locatie van een van de scholen van de SVES.
Locatie van een van de scholen van de SVES. Foto NRC / Walter Herfst

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs gaat ingrijpen bij een aantal evangelische scholen. Hij doet dit met een aanwijzing, wat de eerste keer is dat er van een dergelijke instrument gebruik wordt gemaakt. De scholen waren eerder dit jaar in opspraak gekomen na een vernietigend rapport van de onderwijsinspectie.

Volgens de NOS werd er eerder nog geprobeerd om de zes scholen van de Stichting voor Evangelische Scholen (SVES) aan een ander bestuur over te dragen. Dat is alleen bij de locatie in Den Haag gelukt. Een school in Tilburg krijgt geen geld meer omdat zij niet voldoet aan de stichtingsnorm en bij vier andere scholen is geen oplossing gevonden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Eerste keer dat school aanwijzing krijgt

Het bestuur krijgt nu een aanwijzing van Dekker. Dat houdt in dat leerlingen die als zwak worden gezien, voor 1 augustus naar een school van een ander bestuur moeten. Zo niet, dan volgt er een reductie in het budget van de scholen. Het is de eerste keer dat er naar dit beleidsinstrument voor falende scholen wordt gegrepen.

Na de publicatie van het rapport van de onderwijsinspectie in maart trok SVES de conclusie dat de zes basisscholen dicht moesten. Uit dat rapport bleek dat er binnen het bestuur een gebrek was aan ‘een duidelijk beeld van de feitelijke onderwijskwaliteit van de diverse scholen’. SVES wilde de scholen vervolgens aan een ander bestuur overdragen. Dekker leek toen nog af te zien van een ingreep.

Dat de staatssecretaris nu alsnog ingrijpt, komt doordat SVES gemengde signalen afgeeft over wat het bestuur wil gaan doen om de problemen aan te pakken. De stichting wilde een aantal scholen dus overdragen aan een ander bestuur, maar gaf geen tijdslimiet op. Van een aanbod van Dekker om de scholen te helpen, is geen gebruik gemaakt.